U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Thursday, June 30, 2022

Patuloy na Tumatanda ang Bansa Habang Mas Nagkakaroon ng Pagkakaiba-iba

Press Release Number CB22-112 Tagalog

Makikita na Ngayon ang mga Tantiya sa Populasyon ng Vintage noong 2021 ayon sa Edad, Kasarian, Lahi at Hispanikong Pinagmulan

HUNYO 30, 2022 – Ang nakaraang dalawang dekada ay kinakitaan ng patuloy na pagtanda ng bansa Mula pa noong 2000, ang panggitnang edad sa bansa – ang punto kung saan kalahati ng populasyon ay mas matanda at kalahati ay mas bata – ay tumaas ng 3.4 taon, na may pinakamalaking pagtaas sa iisang taon na 0.3 taon sa pagpasok ng 2021, sa edad na 38.8 taon ayon sa bagong labas na <Mga Bagong Tantiya ng 2021 Populasyon> mula sa Kawanihan ng Senso ng U.S. Tumaas din ang panggitnang edad para sa karamihan sa mga estado mula 2020 hanggang 2021 na nagpapahiwatig na tumatanda ang kanilang mga populasyon sa pangkalahatan.

 "Ang mga estadong may pinakamababang panggitnang edad ay kinakitaan ng malalaking pagtaas sa pagitan ng 2020 hanggang 2021. Habang ang Utah ay nananatiling pinakabatang estado sa bansa, tumaas ang panggitang edad ng estado ng 0.3 taon mula 31.5 hanggang 31.8. Sa katulad na paraan, pumapangalawa ang District of Columbia na may pinakamababang panggitnang edad ngunit kinakitaan ng pinakamalaking pagtaas na 0.5 taon mula 34.4 hanggang 34.9," wika ni Kristie Wilder, isang demograpo sa Dibisyon para sa Populasyon ng Kawanihan ng Senso. "Sa pagbaba ng mga antas ng kapanganakan at sa pagtanda ng mga grupong Baby Boomer at Generation X, ang panggitnang edad ay malamang na patuloy na tumaas sa mga darating na taon.

Ang populasyon ng isang estado lamang – ang Maine – ang naging medyo mas bata, dahil bumaba ang panggitnang edad nito mula 44.8 noong 2020 patungo sa 44.7 noong 2021. Bagaman bumaba ang panggitnang edad, nananatili ang Maine bilang estadong may pinakamatandang panggitang edad sa bansa, pagkatapos ng mahigit dalawang dekada ng pagtanda sa bawat taon. Sa parehong panahon, 47 estado ang nakaranas ng pagtaas sa panggitnang edad. Ang Montana (40.1), New Hampshire (43.0), at West Virginia (42.8) ay ang mga natatanging estado lamang na walang pagbabago sa panggitnang edad.

Tumaas ang panggitnang edad sa mahigit kalahati (57%) ng lahat ng county sa U.S. at ang mga katumbas nito, at 74% ng mga county ay nagkaroon ng mas mataas na mga panggitang edad kaysa sa bansa. Anim na county ang mayroong mga panggitnang edad na mas malaki kaysa sa o katumbas ng 60 taon– Ang Sumter County, Florida (68.3), Kalawao County, Hawaii (65.5), Catron County, New Mexico (61.8), Harding County, New Mexico (60.3), Charlotte County, Florida (60.2), at Jeff Davis County, Texas (60). Ang mga county o mga katumbas na may pinakabatang mga panggitnang edad sa bansa ay ang Lungsod ng Lexington, Virginia (22.2), Todd County, South Dakota (23.0), Lugar ng Senso ng Kusilvak, Alaska (23.7), Madison County, Idaho (23.7), at Lungsod ng Radford, Virginia (24.4).

Ang mga lugar na pang-estadistika sa kalunsuran ay binubuo ng isa o mahigit pang buong county o katumbas ng county at hindi bababa sa isang lugar na kalunsuran na may populasyon 50,000 o higit pa. Tumaas ang panggitnang edad sa humigit-kumulang 76% sa mga kalunsuran (290) sa pagitan ng 2020 at 2021. Ang tatlong pinakamalaking pagtataas ay nasa Lake Charles, LA, kung saan ang panggitang edad ay tumaas mula 36.5 hanggang 37.4; Hilton Head Island-Bluffton, SC, na tumaas ng 0.8 taon sa hanggang 47.8; at San Francisco-Oakland-Berkeley, CA, kung saan ang panggitnang edad ay lumampas sa hangganan ng edad na 40 taon na tumaas mula 39.4 hanggang 40.1. sa 25.7 taon, ang Provo-Orem, UT ay ang lungsod na may pinakamababang panggitnang edad noong 2021. Kabaligtaran nito, ang Villages, FL, ay may pinakamataas na panggitang edad – 68.3 taon.

Sa panrehiyon, ang Hilagang-Silangan ang pinakamatanda noong 2021 na may panggitnang edad na 40.4, na sinundan ng Gitnang-Kanluran (Midwest) (39.0), at Timog (38.6), at Kanluran – na nakaranas ng pinakamalaking pagtaas na 0.3 taon sa edad na 37.7.

Isang Bansang Mas May Pagkakaiba-iba

Tandaan: Ang mga pagtukoy sa mga bumubuo sa lahi ay Hispanikong pinagmulan ay para sa mga grupong para lamang sa lahi o kumbinasyon nito o mga populasyong Hispaniko ng anumang lahi maliban kung iba ang nakasaad.

Habang tumatanda, mas nagkakaroon din ng pagkakaiba-iba ang bansa. Sa bansa, ang lahat ng grupong naaayon sa lahi at Hispanikong pinagmulan ay nakaranas ng pagtaas ng populasyon, bukod sa populasyon ng Puti na bahagyang bumaba – ng 0.03%. Ang populasyon ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko ang lahi o nasa kategoryang Hispanikong pinagmulan na pinakamabilis na lumalaki sa pagitan ng 2020 at 2021 na tumaas ng 1.54% sa loob ng 12 buwan. Ang Hispaniko (ng anumang lahi) ay ang pinaka-may dumami, at pangalawa sa pinakamabilis na lumalaki sa kategorya ng lahi o Hispanikong pinagmulan na tumaas ng 767,907 o 1.24%.

Iba pang mga tampok para sa bawat kategorya ng lahi at Hispanikong pinagmulan at Puerto Rico:

Puti

 • Ang populasyon ng Puti sa U.S. ay 260,183,037 noong 2021, isang pagbaba ng 0.03% o 79,836 katao mula pa noong 2020.
 • Ang California ang may pinakamalaking populasyon ng Puti na may kabuuang 29,365,260 – na sinundan ng Texas na may populasyon ng Puti na 23,593,392. Ang Texas din ang may pinaka-may dumaming populasyon ng Puti na lumaki ng 184,747 noong 2021.
 • Ang Idaho ang may pinakamabilis na paglaki (2.8% o 49,918) sa populasyon nito ng Puti mula 2020 hanggang 2021.
 • Sa mga county, ang Los Angeles County, California, ang nagkaroon ng pinakamalaking populasyon ng Puti sa 7,184,792, habang ang Maricopa County, Arizona, ay nagkaroon ng pinakamalaking pagtaas sa populasyon nito ng Puti (40,378 o 1.1%) sa pagitan ng 2020 at 2021.
 • Ang kalunsuran ng New York-Newark-Lungsod ng Jersey, NY-NJ-PA ay nagkaroon ng pinakamalaking populasyon ng Puti sa bansa, (13,120,012).  Ang Phoenix-Mesa-Chandler, AZ ang may pinaka-may dumaming kalunsuran na tumaas ng 56,905 sa 4,202,038, habang ang kalunsuran ng St. George, UT ang may pinakamabilis na lumaking populasyon ng Puti na tumaas ng 5.1% (8,775).

Itim o Aprikanong Amerikano

 • Ang populasyon ng Itim sa Estados Unidos noong 2021 ay may kabuuang 49,586,352 na tumaas ng 0.7% mula Hulyo 2020. Ang populasyon ng Itim noong 2021 ay bumuo sa 14.9% ng bansa.
 • Ang Texas ang may pinakamalaking populasyon ng Itim noong 2021 na may kabuuang 4,190,554 – isang pagtaas na 83,478 (2.0%) mula pa noong Hulyo 2020. Ang Idaho ang may pinakamabilis na lumalaking populasyon ng Itim na lumawak sa pagitan ng 5.7% sa pagitan ng 2020 at 2021.
 • Ang panggitang laki ng populasyon ng Itim para sa mga county noong 2021 ay 1,280 katao.
 • Ang Cook County, Illinois, at Harris County, Texas, ay nagkaroon ng mga pinakamalaking populasyon ng Itim na may mga kabuuang 1,279,976 at 1,006,791 kung saan ang mga ito ay naging mga natatanging county sa bansa na may mga populasyon ng Itim na mahigit 1 milyon.
 • Ang kalunsuran ng New York-Newark-Lungsod ng Jersey, NY-NJ-PA ang may pinakamalaking populasyon ng Itim sa 4,194,108 noong 2021. Ang Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA ay ang kalunsurang pinaka-may pagdami na tumaas ng 36,004 sa 2,308,337. Sa mga kalunsurang may 20,000 o higit pang residenteng Itim, ang Scranton-Wilkes-Barre, PA ang nagkaroon ng pinakamabilis na paglaki ng populasyon ng Itim (43,241) na tumaas ng 7.1% mula 2020 hanggang 2021.

Asyano

 • Ang populasyon ng Asyano sa Estados Unidos ay 23,962,215 noong 2021, tumaas ng 281,167 o 1.2% mula 2020.
 • Ang California ang may pinakamalaking populasyon ng Asyano (7,139,394) na sinundan ng New York (2,032,935), at Texas (1,842,911). Ang Idaho na may pagtaas na 5.4%, ang may pinakamabilis na lumalaking populasyon ng Asyano noong 2021.
 • Ang panggitang populasyon ng Asyano sa mga county ay 265.
 • Ang California ang tahanan sa tatlong county na may pinakamalalaking populasyon ng Asyano noong 2021. Ang Los Angeles County ang nagkaroon ng pinakamalaking populasyon ng Asyano (1,713,784), na sinundan ng Santa Clara County (821,135), at Orange County (802,288).
 • Ang kalunsuran ng New York-Newark-Lungsod ng Jersey, NY-NJ-PA ang may pinakamalaking populasyon ng Asyano (2,633,881). Ang Dallas-Fort Worth-Arlington, TX ay ang kalunsurang may pinakamalaking paglago na tumaas ng 24,288, sa 686,834 mula 2020 hanggang 2021. Sa mga kalunsurang may populasyon ng Asyano na mahigit 20,000 o higit pa, ang Buffalo-Cheektowaga, NY ang may pinakamabilis na paglago na tumaas ng 7.4% sa 52,252.

Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan

 • Ang populasyon ng Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan (AIAN, ayon sa akronimang Ingles) ay umabot sa 7,206,898 sa pagitan ng Hulyo 2020 at Hulyo 2021, isang pagtaas ng 74,291 o 1.0%. Ang California ang may pinakamalaking populasyong AIAN sa 1,121,423 na sinundan ng Oklahoma sa 574,171. Ang Idaho ang may pinakamabilis na paglago ng populasyon ng AIAN sa bansa na may 3.3% na pagtaas, habang ang Texas ang may pinakamalaking paglago sa populasyong ito na tumaas ng 11,328 sa 510,537.
 • Ang panggitang populasyon ng Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan sa mga county ng U.S. 429 in 2021.
 • Ang Los Angeles County ang may pinakamalaking populasyon ng Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan (236,222).
 • Ang kalunsuran ng New York-Newark-Lungsod ng Jersey, NY-NJ-PA ang may pinakamalaking populasyon ng Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan sa 336,842. Ang Phoenix-Mesa-Chandler, AZ ang kalunsurang may pinakamalaking paglago kung saan ang populasyong ito ay tumaas ng 4,832 sa 208,094. Sa mga kalunsurang may populasyon ng Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan na 20,000 o higit pa, ang Austin-Round Rock-Georgetown, TX ang may pinakamabilis na paglago na tumaas ng 3.0% sa 47,074.

Katutubong Hawayano o Ibang Taga-Islang Pasipiko

 • Ang populasyon ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko ay tumaas sa 1,709,860, isang pagtaas na 1.5% o 25,989 na indibidwal noong 2021.
 • Ang Hawaii ay nagkaroon ng pinakamalaking populasyon ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko na may 399,045, na sinundan ng California (375,388), at Washington (105,305). Ang Iowa ang may pinakamabilis na paglaki ng populasyon ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko na tumaas ng 11.1% mula 2020 hanggang 2021 – habang ang Texas ang may pinakamalaking paglago na tumaas ng 2,652.
 • Ang panggitang populasyon ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko para sa mga county noong 2021 ay 40.
 • Ang Clark County, Nevada, ang may pinakamalaking paglago sa bilang ng populasyon (1,295) sa grupong ito sa pagitan ng 2020 at 2021.
 • Ang Urban Honolulu, HI metro area ay nagkaroon ng pinakamalaking populasyon ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko (260,085). Ang Las Vegas-Henderson-Paradise, NV ay ang kalunsurang may pinakamalaking paglago na tumaas ng 1,295 sa 42,825. Sa mga kalunsurang may populasyon ng Katutubong Hawayano o Ibang Taga-islang Pasipiko na 20,000 o higit pa, ang Dallas-Fort Worth-Arlington, TX ang may pinakamabilis na paglaki na tumaas ng 3.9% sa 22,286 noong 2021.

Hispanikong Pinagmulan (Anumang Lahi)

 • Ang populasyong Hispaniko ay lumaki ng 767,907, noong 2021, isang pagtaas na 1.2%.
 • Ang California (15,754,605), Texas (11,857,401), at Florida (5,830,908) ay mga estadong may pinakamalaking populasyon ng Hispaniko noong 2021. Ang New York (-1.1%) at District of Columbia (-2.5%) ay mga estado lamang at ang katumbas na nakaranas ng pagbaba ng mga populasyon ng Hispaniko noong 2021. Ang Maine (5.4%) at Montana (5.4%) ay mga estadong may pinakamabilis na lumaking mga populasyon ng Hispaniko.
 • Ang panggitang populasyon ng Hispaniko para sa mga county noong 2021 ay 1,217 katao.
 • Ang Los Angeles County ang may pinakamalaking populasyon ng Hispaniko (4,824,989) noong 2021 na sinundan ng Harris County, Texas na may 2,097,602 at Miami-Dade County, FL na may 1,838,864. Ang Riverside County, California ang may pinakamalaking paglago sa populasyon ng Hispaniko na lumaki ng 34,289 o 2.8% noong 2021.
 • Ang kalunsuran ng Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA ay nagkaroon ng pinakamalaking populasyon ng Hispaniko (5,905,582). Ang Riverside-San Bernardino-Ontario, CA ay ang kalunsurang may pinakamalaking paglago na tumaas ng 55,236 sa 2,492,300. Sa mga kalunsurang may populasyon ng Hispaniko na 20,000 o higit pa, ang Lakeland-Winter Haven, FL ang may pinakamabilis na paglaki na tumaas ng 9.3% sa 206,452.

Mga Munisipalidad ng Puerto Rico

 • Tumaas ang panggitnang edad sa Puerto Rico mula 43.8 sa 44.2, at tumaas ang panggitnang edad sa lahat ng munisipalidad sa pagitan ng 2020 at 2021.
 • Ang Hormigueros at Rincón ay mga pinakamatandang lungsod; parehong may panggitnang edad na 49.6 noong 2021 ang mga ito.
 • Sa panggitnang edad na 40.0, ang Barranquitas ay ang pinakabatang munisipalidad sa Puerto Rico.
 • Noong 2021, 52.7% ng populasyon ng Puerto Rico ay babae.
 • Ang Vieques ay ang natatanging munisipalidad na karamihan ay lalaki (50.4%).

Ang data sa lahi sa mga tantiyang ito ay maaaring hindi naaayon sa data ng 2020 Senso. Ang mga kategorya ng lahi mula sa bawat Senso ay iniayon sa mga kategorya ng lahi na lumalabas sa data mula sa administratibong talaan na ginamit upang lumikha ng mga tantiya ng populasyon. Dahil dito, ang detalye sa lahi na natagpuan sa mga tantiya ay maaaring hindi tumugma sa kung ano ang natagpuan sa kadekadang senso. Bukod dito, dahil sa mga pagbabago sa pamamaraan, binuo ang mga tantiya mula sa pangunahing bilang ng populasyon na pinagsasama ang mga tantiya mula sa Vintage 2020 at Pagsusuri sa Demograpiya noong 2020 na may kabuuang populasyon mula sa 2020 Senso; walang data sa lahi o Hispanikong pinagmulan mula sa 2020 Senso ang ginamit sa pagbuo ng serye ng mga tantiya sa Vintage 2021. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring tingnan ang Pahayag sa Pamamaraan sa Pagtantiya ng Populasyon.

Maliban kung tinukoy sa ibang paraan, tinutukoy ng estadistika ang populasyon na nag-ulat ng lahi lamang o kasama ang isa o higit pang lahi. Pinahihintulutan ng mga senso at survey ang mga tagasagot na pumili ng mahigit sa isang lahi; kaya ang mga tao ay maaaring maging iisang lahi o kumbinasyon ng mga lahi. Ipinapakita sa mga detalyadong talahanayan ang estadistika para sa populasyon ayon sa "lahi lamang" at "lahi lamang o kumbinasyon." Ang suma ng mga populasyon para sa limang grupong iisang lahi lamang o kumbinasyon ay nagdadagdag sa mahigit sa kabuuan ng populasyon dahil maaaring mag-ulat ng mahigit sa isang lahi ang mga indibidwal. Itinuturing ng pederal na gobyerno ang Hispanikong pinagmulan at lahi bilang hiwalay o naiibang konsepto. Sa mga survey at senso, hiwalay ang mga pagtanong sa Hispanikong pinagmulan at lahi. Ang tanong tungkol sa Hispanikong pinagmulan ay nagtatanong sa mga tagasagot kung sila ay Hispaniko, Latino o Pinagmulang Espanyol.

Ito ang huling paglabas ng mga tantiya ng populasyon sa vintage 2021. Isinama sa mga nakaraang tantiya para sa vintage 2021 ang kabuuang populasyon sa bansa, estado, county, malaki/maliit na kalunsuran, lungsod at bayan at ang mga bumubuo sa pagbabago at matatagpuan ang mga ito sa pahina sa Mga Tantiya ng Populasyon.

Noong Disyembre, ilalabas ng Kawanihan ng Senso ang mga Tantiya ng Populasyon sa 2022 sa pamamagitan ng mga bumubuo sa pagbabago at populasyon ng mga nasa 18 taong gulang at pataas para sa Bansa, mga Estado at Puerto Rico. Makukuha ang iskedyul sa buong paglabas para sa 2022 online. Sa bawat bagong paglabas ng mga taunang tantiya, ang buong serye ng panahon ng mga tantiya ay binago para sa lahat ng nagdaang taon hanggang sa petsa ng huling senso. Ang lahat ng dating inilalathalang tantiya (hal., mga dating vintage) ay pinapalitan at naka-archive sa FTP2 site.

###

Contact


Jewel Jordan
Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Top

Back to Header