U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Thursday, May 19, 2022

Urząd Spisu Ludności USA Opublikował Wskaźniki Obliczeń Zaniżonych i Zawyżonych 2020 wg Stanu i w Dystrykcie Kolumbii

Press Release Number CB22-CN.08 Polish / Polski

Wskaźniki Zasięgu wg Operacji Spisu Ludności w Skali Kraju także Obecnie Dostępne

19 MAJA 2022 r. - Urząd Spisu Ludności USA opublikował dziś szacunkowe wskaźniki obliczeń zaniżonych i zawyżonych Spisu Ludności 2020 wg stanu i w Dystrykcie Kolumbii ze Spisu Kontrolnego (skrót w j. angielskim - PES). Wydano dziś także szacunkowe wskaźniki zasięgu wg operacji spisu. Publikacja ta obejmuje wskaźniki zasięgu wg trybu udzielania samodzielnych odpowiedzi i wg rodzaju respondenta w ramach działań następczych przy braku odpowiedzi.

"Opublikowanie tych danych szacunkowych PES pomaga nam zrozumieć, z jakim powodzeniem prowadziliśmy nasze wysiłki policzenia w każdym stanie w tej dekadzie każdej osoby mieszkającej w Stanach Zjednoczonych," stwierdził Dyrektor Urzędu Spisu Ludności Robert L. Santos. "Transparentność jest bardzo ważnym aspektem rzetelności naukowej. Z tego powodu podajemy te wyniki do wiadomości publicznej. Nasze oceny - w tym wskaźniki jakości Spisu Ludności 2020, PES i Analiza Demograficzna opublikowane wcześniej w tym roku - oferują cenne informacje na temat jakości zliczeń Spisu Ludności 2020. Choć żadna jednostkowa ocena nie może być traktowana jako definitywna, ponieważ nie istnieje "prawdziwe zliczenie" populacji, opublikowane dziś wyniki PES sugerują, że niektóre stany wykazały obliczenia zaniżone lub zawyżone."

Dane szacunkowe PES wskazują z jakim powodzeniem Spis Ludności 2020 policzył każdą osobę w kraju poprzez utworzenie niezależnych szacunków liczby ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych 1 kwietnia 2020 r. (z wyłączeniem osób w kwaterach zbiorowych, takich jak domy opieki czy akademiki uczelniane oraz osoby na odległych obszarach Alaski), ankietowanie próby osób w gospodarstwach domowych w Stanach Zjednoczonych i dopasowanie uzyskanych odpowiedzi do ich danych udokumentowanych w Spisie Ludności 2020.

"Uzyskanie dokładnych zliczeń we wszystkich 50 stanach i Dystrykcie Kolumbii zawsze jest trudnym przedsięwzięciem, a wyniki te wskazują, że było ono trudne ponownie w 2020 r., szczególnie z powodu napotkanych przez nas bezprecedensowych wyzwań," dodał Santos. "Należy pamiętać, że jakość zliczeń łącznej liczby populacji w ramach Spisu Ludności 2020 jest solidna i zgodna z jakością niedawnych spisów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest przed nami wciąż wiele pracy przy planowaniu przyszłych spisów ludności dla zapewnienia sprawiedliwego zasięgu na terenie Stanów Zjednoczonych; pracujemy nad pokonaniem wszelkich przeszkód na drodze osiągnięcia tego celu."

Publikacja obejmuje:

 • Szacunkowe obliczenia zaniżone i zawyżone dla stanów, Dystryktu Kolumbii (odpowiednik stanu) i regionów.
 • Komponenty zasięgu wg stanu i w Dystrykcie Kolumbii dla oszacowania odsetka rejestrów spisu ludności, które są poprawne, niepoprawne lub co do których nie mamy wystarczających informacji, aby to ustalić. Obejmują one zliczenia poprawne, zliczenia błędne, imputacje całkowite osób i pominięcia.
 • Krajowe komponenty zasięgu spisu ludności: poprawne lub błędne zliczenia i imputacje całkowite osób wg operacji spisu ludności i trybu, w tym odpowiedzi samodzielne wg trybu (internetowe, telefoniczne, w wersji papierowej) oraz działania następcze przy braku odpowiedzi wg rodzaju zliczenia.

Kluczowe wnioski:

 • 37 stanów (lub odpowiedników stanu) nie wykazało znaczących statystycznie szacunkowych obliczeń zaniżonych lub zawyżonych.
 • 14 stanów (lub odpowiedników stanu) wg szacunków wykazało obliczenia zaniżone lub zawyżone -błąd zasięgu netto różny statystycznie od zera - co oznacza, że były tam albo obliczenia zawyżone albo zaniżone.
  • Obliczenia zaniżone w stanach: Arkansas (-5.04%), Floryda (-3.48%), Illinois (-1.97%), Missisipi (-4.11%), Tennessee (-4.78%) i Teksas (-1.92%).
  • Obliczenia zawyżone w stanach: (+5.45%), Hawaje (+6.79%), Massachusetts (+2.24%), Minnesota (+3.84%), Nowy Jork (+3.44%), Ohio (+1.49%), Rhode Island (+5.05%) i Utah (+2.59%).
  • Zapoznaj się z wizualizacją danych odzwierciedlającą zasięg dla wszystkich stanów i Dystryktu Kolumbii.
  • Szacunkowe wartości PES w latach 2010 i 2020 w formie podręcznej zamieszczono w Załączniku Tabela 3 na str. 16 raportu PES. Należy jednak zauważyć, że usprawniliśmy metody używane przez nas do oszacowania błędów zasięgu netto i marginesów błędu 2020 na poziomie stanowym. Usprawnienia te były opracowane w celu redukcji błędów systematycznych szacowanego zasięgu na poziomie stanowym oraz dla przeprowadzenia dokładniejszych pomiarów błędu próby szacunków. Oznacza to, że takie porównanie szacunków jest uwarunkowane dwoma różnymi źródłami błędu i niepewności, a pomimo informacyjnego charakteru, porównanie takie nie może być uważane za definitywne. Bardziej szczegółową analizę metodologii PES 2020 omówiono w Oświadczeniu dot. Źródeł i Poprawności.
 • Zobacz Raport Szacunków Spisu Kontrolnego, aby zapoznać się z pełną listą danych szacunkowych PES 2020 oraz odpowiadających im pomiarów niepewności w zakresie szacunków PES. Dla każdych danych szacunkowych podajemy pomiar błędu próby, który odzwierciedla zakres możliwych wartości jako, że szacunki te oparte są na próbie ankietowej.
 • Szacowane obliczenia zaniżone/zawyżone pojawiły się w regionie południowym
  (-1,85%) oraz szacowane obliczenia zaniżone/zawyżone w regionie północno-wschodnim (+1,71%).

"Wyniki te dają nam cenne informacje do planowania działań i dysponowania zasobami w związku ze Spisem Ludności 2030," stwierdził Santos.

Wyniki PES są z konieczności ograniczone z powodu ograniczonej wielkości próby. Wyniki nie mogą być podawane w niezawodny sposób w podziale wg charakterystyki demograficznej lub obszarów geograficznychw obrębie stanów. Należy zauważyć, że w odniesieniu do PES 2010, Urząd Spisu Ludności nie mógł także opublikować stanowych szacunków zasięgu wg grup demograficznych w obrębie stanów. Biorąc pod uwagę rozmiar próby PES 2020 i założenia wymagane do ustalenia bezstronnych szacunków poniżej poziomu stanu, Urząd Spisu Ludności nie był także w stanie dołączyć szacunków powiatowych lub miejscowych w raportach PES 2020.

"Pozostaję dumny z wysiłków ze strony naszych zawodowych pracowników i wdzięczny naszym partnerom społecznym," dodał Santos. "Ich zbiorowy talent, wytrwałość i oddanie naszej misji umożliwiły nam osiągnięcie bardziej dokładnych zliczeń niż było to możliwe w opinii wielu."

Urząd Spisu Ludności opublikował 10 marca pierwsze wyniki PES wraz z dodatkowymi wynikami Analizy Demograficznej 2020 (skrót w j. angielskim - DA). Indykatory Jakości Spisu Ludności 2020 zostały opublikowane poczynając od 26 kwietnia 2021 r. Razem wzięte, produkty te reprezentują znaczący wkład w zrozumienie jakości Spisu Ludności 2020 i planowanie Spisu Ludności 2030. Pierwsza publikacja wyników PES przekazała szacunki ogólnego zasięgu populacji w skali kraju oraz wg grup demograficznych, takich jak rasa i pochodzenie latynoskie, a także grup wiekowych i płci. Wyniki DA obejmowały szacunkowy błąd zasięgu netto wg wieku i płci w skali kraju. Natomiast indykatory jakości Spisu Ludności 2020 rzuciły światło na jakość samych operacji Spisu Ludności 2020.

W dodatku do opublikowania raportu na temat Danych Szacunkowych Zasięgu Spisu Ludności dla Osób w Stanach Zjednoczonych wg Stanu i Operacji Spisu Ludności, Urząd Spisu Ludności opublikował też raport techniczny opisujący metody i wyniki dot. imputacji charakterystyk demograficznych dla PES. Raport techniczny opisujący metody i wyniki używane do redukcji błędów przy braku odpowiedzi w ramach PES dla danych szacunkowych dot. osób jest także dostępny.

Pozostałe dane szacunkowe PES, w tym wyniki dot. lokali mieszkalnych oraz wskaźniki obliczeń zaniżonych i zawyżonych dla Portoryko (Puerto Rico) mają być planowo opublikowane w lecie.

###

Contact


Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Page Last Revised - June 1, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header