U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, August 16, 2022

Cục Thống Kê Dân Số công bố kết quả của Khảo sát Sau Kiểm đếm cho Puerto Rico từ Thống Kê Dân Số 2020

Press Release Number CB22-CN.12 Vietnamese / Tiếng Việt

Khảo sát Sau Kiểm đếm mang lại cái nhìn sâu sắc về việc tính dân số và nhà ở tại Puerto Rico

NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2022 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hôm nay đã công bố các ước tính về sai số phạm vi thực và các thành phần phạm vi cho Puerto Rico từ Khảo sát Sau Kiểm đếm 2020 (PES, theo từ viết tắt bằng tiếng Anh). Những kết quả này cung cấp cái nhìn sâu sắc về chất lượng của các tính toán trong Thống Kê Dân Số 2020 về dân số và nhà ở tại Puerto Rico.

“Việc công bố các ước tính phạm vi cho Puerto Rico thể hiện phần cuối cùng trong việc hoàn thành các đánh giá toàn diện của chúng tôi từ Khảo sát Sau Kiểm đếm 2020”, Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số Robert L. Santos cho biết. “Đây là một trong nhiều cách tự đánh giá mà cho phép chúng tôi suy nghĩ chín chắn về cách chúng tôi chuyển đổi hoạt động của mình và lập kế hoạch cho Thống Kê Dân Số 2030”.

PES đã được sử dụng để phát triển các ước tính độc lập về số người và nhà ở tại Hoa Kỳ và Puerto Rico vào ngày 01 tháng 04 năm 2020. Những ước tính này đã được so sánh với các tính toán của Thống Kê Dân Số 2020 để khám phá những điểm mạnh và hạn chế của dữ liệu và để cung cấp thông tin cho các kế hoạch cải thiện Thống Kê Dân Số 2030.

Puerto Rico là lãnh thổ lớn nhất và đông dân nhất của Hoa Kỳ và được coi như một thực thể chính phủ riêng biệt. Do đó, mẫu được thiết kế từ trước để cho phép ước tính phạm vi của tập hợp dân số con.

Những phát hiện chính của PES về kiểm đếm dân số tại Puerto Rico:

  • Theo PES, Thống Kê Dân Số 2020 đếm thừa dân số Puerto Rico ở mức 5,7% hay 174.000 người. Con số này không khác biệt về mặt thống kê so với con số đếm thừa 4,5% trong Thống Kê Dân Số 2010.
  • Tỷ lệ ước tính kiểm đếm sai trong Thống Kê Dân Số 2020 là 9,8% hay 319.000. Điều này bao gồm ước tính 9,1% hoặc 294.000 các trường hợp trùng lặp.
  • PES ước tính tỷ lệ đếm thừa số người trong các nhà ở có chủ sở hữu ở mức 8,6%. Số người thuê nhà đã không có tỷ lệ đếm thiếu hoặc đếm thừa đáng kể về mặt thống kê.
  • PES ước tính tỷ lệ đếm thừa dân số ở độ tuổi từ 30 đến 49 là 3,6% và độ tuổi từ 50 trở lên là 9,7%. Tỷ lệ sai số phạm vi thực ước tính cho các nhóm tuổi còn lại, gồm cả trẻ em, là không đáng kể về mặt thống kê.
  • Nam giới đã trưởng thành (5,7%) và nữ giới đã trưởng thành (7,3%) có tỷ lệ đếm thừa đáng kể về mặt thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020.
  • PES ước tính tỷ lệ đếm thừa thống kê cho các tính toán của Thống Kê Dân Số 2020 về nữ ở độ tuổi từ 30 đến 49 (4,9%) và nữ ở độ tuổi từ 50 trở lên (11,0%), cũng như nam ở độ tuổi từ 50 trở lên (8,3%).
  • PES ước tính có đếm thừa ở San Juan-Bayamón, Khu vực Thống kê Kết hợp của PR và ở phần còn lại của Puerto Rico.
  • Do tính chất nhân khẩu học ở Puerto Rico, các ước tính phạm vi không được tính theo chủng tộc và nguồn gốc Tây Ban Nha.

Những phát hiện chính của PES về nhà ở tại Puerto Rico:

  • PES không ước tính tỷ lệ đếm thiếu hay đếm thừa nhà ở đáng kể về mặt thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020 tại Puerto Rico. Thống Kê Dân Số 2010 cũng không có lỗi phạm vi thực đáng kể về mặt thống kê.
  • Thống Kê Dân Số 2020 đã đếm thiếu số lượng nhà không có người ở tại Puerto Rico ở mức 5,8%. Không có tỷ lệ đếm thừa hay đếm thiếu đáng kể về mặt thống kê đối với nhà ở có người cư trú.

“Hiểu được sự tàn phá do Bão Maria gây ra, chúng tôi đã điều chỉnh thiết kế hoạt động của mình để tính Puerto Rico khi chúng tôi chuẩn bị cho Thống Kê Dân Số 2020”, Santos nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan chính ở Puerto Rico để hướng tới một con số chính xác cho các cuộc thống kê dân số trong tương lai.”

Cục Thống Kê Dân Số hôm nay cũng đã công bố các ước tính về sai số phạm vi thực và các thành phần phạm vi cho nhà ở cho quốc gia, khu vực và tiểu bang.

Đầu năm nay, Cục Thống Kê Dân Số đã công bố các kết quả ở cấp quốc gia cùng với các kết quả bổ sung từ Phân tích Nhân khẩu học (DA, theo từ viết tắt bằng tiếng Anh). Các kết quả này cho thấy sức mạnh của tổng kiểm đếm dân số Hoa Kỳ và phạm vi thay đổi theo các nhóm nhân khẩu học như chủng tộc và nguồn gốc Tây Ban Nha, cũng như theo nhóm tuổi và giới tính.

Cục Thống Kê Dân Số cũng đã công bố vào đầu năm nay các ước tính phạm vi cho con người theo tiểu bang và Đặc khu Columbia từ PES.

Hoạt động Cập Nhật/Để Lại Tài Liệu

Hoạt động Cập Nhật/Để Lại Tài Liệu của Cục Thống Kê Dân Số là đặc biệt quan trọng tại Puerto Rico vì tác động của Bão Maria. Là một phần của nỗ lực này, các nhân viên thống kê dân số đã đến thăm những nhà ở mà không có địa chỉ gửi thư và để lại biểu mẫu thống kê dân số chưa điền và các thông tin khác để khuyến khích công chúng tham gia vào cuộc Thống Kê Dân Số 2020.

“Những kết quả này cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị mà có thể là nguồn thông tin và thúc đẩy nhiều đổi mới và hoạt động được sử dụng trong Thống Kê Dân Số 2020. Hơn nữa, cuộc Thống Kê Dân Số 2020 vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi vẫn chưa xong đâu. Vẫn có những kết quả thu thập dữ liệu lớn sắp ra mắt cho thấy sự đa dạng phong phú của người dân Mỹ", Santos nói. “Là một phần của quá trình chuyển đổi, chúng tôi đang có một cái nhìn mới mẻ về con người chúng ta cũng như tìm cách tương tác với công chúng và các bên liên quan để có được ý kiến đóng góp vào việc thiết kế Thống Kê Dân Số 2030 - một trong nhiều nỗ lực đang được tiến hành để tìm hiểu cách chúng tôi, Cục Thống Kê Dân Số, có thể đóng góp nhiều dữ liệu phù hợp hơn cho quốc gia.”

Ngoài các báo cáo Ước tính phạm vi thống kê dân số cho Puerto RicoƯớc tính phạm vi thống kê dân số về nhà ở tại Hoa Kỳ, Cục Thống Kê Dân Số cũng công bố tài liệu Nguồn và mức độ chính xác của ước tính nhà ở thuộc Khảo sát Sau Kiểm đếm 2020.

###

Contact


Kristina Barrett
Văn Phòng Thông Tin Cộng Đồng
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Top

Back to Header