U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, August 16, 2022

Urząd Spisu Ludności Publikuje Wyniki Spisu Kontrolnego Spisu Ludności 2020 dla Portoryko i Lokali Mieszkalnych

Press Release Number CB22-CN.12 Polish / Polski

Spis Kontrolny Dostarcza Informacji o Zliczeniach Populacji i Lokali Mieszkalnych w Portoryko

16 SIERPNIA 2022 r. - Urząd Spisu Ludności USA opublikował dziś szacunkowy błąd zasięgu netto i komponenty zasięgu dla Portoryko pochodzące ze Spisu Kontrolnego 2020 (PES, skrót w j. angielskim). Wyniki te dostarczają informacji dotyczących jakości zliczeń Spisu Ludności 2020 w zakresie populacji i lokali mieszkalnych w Portoryko.

“Publikacja szacunkowego zasięgu dla Portoryko stanowi ostatni element naszych kompleksowych ocen pochodzących ze Spisu Kontrolnego 2020,” stwierdził Dyrektor Urzędu Spisu Ludności, Robert L. Santos. “Jest to jedna z wielu samo-ocen, umożliwiających nam krytyczne przemyślenia na temat przekształcania naszych działań i planowania Spisu Ludności 2030.”

PES wykorzystano do opracowania niezależnych szacunków liczb ludności i lokali mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych i Portoryko na dzień 1 kwietnia 2020 r. Szacunki te porównano ze zliczeniami Spisu Ludności 2020 w celu przeanalizowania mocnych stron i ograniczeń danych oraz zgromadzenia informacji stanowiących podstawy przy planowaniu ulepszeń Spisu Ludności 2030.

Portoryko jest największym i najbardziej zaludnionym terytorium USA, które potraktowano jako osobną jednostkę rządową. Próba sama w sobie została z góry opracowana w celu umożliwienia szacunkowego zasięgu dla subpopulacji.

Kluczowe informacje otrzymane na podstawie PES, dotyczące zliczeń populacji w Portoryko to:

 • Według PES, Spis Ludności 2020 zawyżył zliczenia populacji Portoryko o 5,7% czyli 174 000. Nie było to statystycznie różne od obliczeń zawyżonych o 4,5% w Spisie Ludności 2010.
 • Szacunkowy wskaźnik błędnych zliczeń w ramach Spisu Ludności 2020 wyniósł 9,8% czyli 319 000. Obejmuje to szacunkowo 9,1% czyli 294 000 duplikatów rejestrów.
 • PES oszacował zawyżoną o 8,6% liczbę osób w lokalach mieszkalnych stanowiących własność. Liczba najemców nie stanowiła znaczącej statystycznie wartości zaniżonej lub zawyżonej.
 • PES oszacował zliczenia zawyżone o 3,6% dla populacji w wieku 30 do 49 lat oraz o 9,7% dla wieku 50 i więcej. Szacowane wskaźniki błędu zasięgu netto dla pozostałych grup wiekowych, w tym dzieci, nie były znaczące statystycznie.
 • W Spisie Ludności 2020, liczba dorosłych mężczyzn i kobiet była zawyżona w zakresie znaczącym statystycznie, odpowiednio o 5,7% i 7,3%.
 • PES oszacował wartości zawyżone, znaczące statystycznie w Spisie Ludności 2020 w zliczeniach kobiet w wieku 30 do 49 lat (4,9%) i kobiet w wieku 50 lat i więcej (11,0%) oraz mężczyzn w wieku 50 lat i więcej (8,3%).
 • PES oszacował zliczenia zawyżone w Połączonym Obszarze Statystycznym San Juan-Bayamón, PR oraz w pozostałej części Portoryko.
 • Ze względu na charakterystykę demograficzną Portoryko, szacowany zasięg nie jest obliczany według rasy czy pochodzenia latynoskiego.

Kluczowe informacje otrzymane na podstawie PES, dotyczące lokali mieszkalnych w Portoryko to:

 • W Spisie Ludności 2020, PES nie oszacował znaczących statystycznie obliczeń zaniżonych lub zawyżonych lokali mieszkalnych w Portoryko. Spis Ludności 2010 także nie wykazał znaczącego statystycznie błędu zasięgu netto.
 • Spis Ludności 2020 wykazał zaniżoną liczbę pustostanów wśród lokali mieszkalnych
  w Portoryko o 5,8%. Nie było znaczących statystycznie obliczeń zawyżonych lub zaniżonych dla zamieszkałych lokali mieszkalnych.

“Biorąc pod uwagę zniszczenia, jakie spowodował huragan “Maria”, dostosowaliśmy projekt operacyjny przeprowadzenia obliczeń w Portoryko w trakcie przygotowań do Spisu Ludności 2020,” powiedział Santos. “Będziemy nadal blisko współpracować z kluczowymi wspólnikami w Portoryko, aby wypracować dokładne zliczenia w przyszłych spisach ludności.”

Urząd Spisu Ludności opublikował także dziś szacunkowy błąd zasięgu netto i komponenty zasięgu dla lokali mieszkalnych na poziomie kraju, regionów i stanów.

Wcześniej w bieżącym roku, Urząd Spisu Ludności opublikował wyniki na poziomie krajowym wraz z dodatkowymi wynikami pochodzącymi z Analizy Demograficznej (DA, skrót w j. angielskim). Wykazały one solidność zliczeń łącznej populacji USA oraz to, że zasięg miał różny zakres w grupach demograficznych np. wg rasy i pochodzenia latynoskiego oraz grupach wg wieku i płci.

Urząd Spisu Ludności opublikował także wcześniej w bieżącym roku szacunkowy zasięg dla ludności wg stanu i w Dystrykcie Kolumbii na podstawie PES.

Operacja Aktualizacja/Doręczenie

Operacja Aktualizacja/Doręczenie Urzędu Spisu Ludności miała szczególne znaczenie w Portoryko ze względu na skutki huraganu “Maria”. W ramach tych wysiłków, pracownicy spisu ludności odwiedzali lokale mieszkalne bez adresu nadającego się do przesyłania korespondencji i zostawiali puste formularze spisu ludności oraz inne informacje w celu zachęcenia opinii publicznej do udziału w Spisie Ludności 2020.

“Wyniki te dostarczają cennych informacji, które mogą stanowić podstawę i dawać motywację do licznych innowacji i operacji wykorzystanych w Spisie Ludności 2020. Co więcej, pozostała jeszcze do wykonania praca w ramach Spisu Ludności 2020. Jeszcze nie skończyliśmy. Pozostają jeszcze oczekiwane duże produkty danych, ukazujące bogactwo różnorodności ludności amerykańskiej,” stwierdził Santos. “W ramach procesu transformacji, przyglądamy się na nowo temu, kim jesteśmy oraz szukamy sposobów zaangażowania opinii publicznej i wspólników, w celu otrzymania wkładu do projektowania Spisu Ludności 2030. Jest to jeden z wielu podjętych wysiłków, aby dowiedzieć się w jaki sposób my, jako Urząd Spisu Ludności, możemy dostarczyć ludności więcej istotnych danych.”

W dodatku do raportów Szacunkowego Zasięgu Spisu Ludności dla Portoryko i Szacunkowego Zasięgu Spisu Ludności dla Lokali Mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych, Urząd Spisu Ludności opublikował także raport dotyczący Źródeł i Dokładności Szacunków Spisu Kontrolnego Lokali Mieszkalnych 2020.

###

Contact


Kristina Barrett
Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Page Last Revised - September 2, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header