U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, August 16, 2022

Cục Thống Kê Dân Số công bố kết quả của Khảo sát Sau Kiểm đếm về các tính toán nhà ở trong Thống Kê Dân Số 2020

Press Release Number CB22-CN.13 Vietnamese / Tiếng Việt

Các ước tính phạm vi nhà ở từ Khảo sát Sau Kiểm đếm hiện có sẵn cho Hoa Kỳ, Đặc khu Columbia và Puerto Rico

NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2022 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hôm nay đã công bố tỷ lệ đếm thiếu và đếm thừa về nhà ở từ Khảo sát Sau Kiểm đếm (PES, theo từ viết tắt bằng tiếng Anh). Những kết quả này cung cấp cái nhìn sâu sắc về chất lượng của các tính toán trong Thống Kê Dân Số 2020 về nhà ở cho quốc gia, khu vực, tiểu bang, Đặc khu Columbia và Puerto Rico cũng như theo các đặc điểm và hoạt động thống kê dân số được chọn cho quốc gia.

"Công bố này hoàn thành loạt kết quả từ Khảo sát Sau Kiểm đếm 2020", Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số Robert L. Santos cho biết. “Đây là một trong nhiều cách tự đánh giá chúng tôi đang thực hiện mà cho phép chúng tôi suy nghĩ chín chắn về cách chúng tôi chuyển đổi hoạt động của mình và lập kế hoạch cho Thống Kê Dân Số 2030”.

Các ước tính của PES giúp cho thấy Thống Kê Dân Số 2020 đã tính toán được nhà ở trên toàn quốc như thế nào, ngoại trừ các khu vực hẻo lánh của Alaska. Để làm vậy, PES đã tạo ra một ước tính độc lập về số nhà ở tại Hoa Kỳ và Puerto Rico vào ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Những phát hiện chính:

 • Phạm vi toàn quốc
  • Ước tính của PES về 140,4 triệu nhà ở trên toàn quốc là không khác biệt về mặt thống kê so với tính toán 140,5 triệu nhà ở của Thống Kê Dân Số 2020. Nói cách khác, ước tính sai số phạm vi thực ở mức 0,04% (hoặc 60.000 nhà ở) là không khác số không về mặt thống kê. Ước tính phần trăm sai số phạm vi thực về nhà ở trên toàn quốc cho năm 2020 là khác biệt về mặt thống kê so với con số đếm thiếu ước tính vào năm 2010.
  • Trong các thập kỷ trước, PES đã ước tính thiếu nhà ở trong thống kê dân số với con số 0,60% vào năm 2010; 0,61% vào năm 2000; và 0,96% vào năm 1990.
  • Vào năm 2020, tỷ lệ ước tính kiểm đếm sai về nhà ở là 3,1% hay 4,4 triệu.
 • Phạm vi theo khu vực trong nước
  • PES ước tính tỷ lệ đếm thừa đáng kể về mặt thống kê (1,9%) về nhà ở tại Vùng Đông Bắc.
  • Việc tính toán nhà ở trong thống kê dân số ở vùng Trung Tây, phía Nam và phía Tây không có tỷ lệ đếm thiếu hay đếm thừa ước tính đáng kể về mặt thống kê.
  • Nhà ở cho các tiểu bang sau có tỷ lệ đếm thiếu đáng kể về mặt thống kê: South Carolina (2,5%) và Vermont (4,1%).
  • Nhà ở cho các tiểu bang sau có tỷ lệ đếm thừa đáng kể về mặt thống kê: Alabama (2,7%), Massachusetts (1,4%), New Jersey (2,5%), New York (3,7%), Ohio (1,2%), Rhode Island (1,6%) và Utah (0,8%).
  • Nhà ở tại Puerto Rico không có tỷ lệ đếm thiếu hay đếm thừa đáng kể về mặt thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020. (Cục Thống Kê Dân Số hôm nay cũng đã công bố những kết quả phạm vi cho các tính toán dân số Puerto Rico.)

Sai số phạm vi thực theo đặc điểm

 • Ước tính theo tình trạng ở trú và tình trạng thuê nhà (chủ sở hữu, người thuê)
  • Nhà ở có người cư trú có tỷ lệ đếm thừa đáng kể về mặt thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020 ở mức 0,33%.
  • Nhà ở có người thuê có tỷ lệ đếm thừa đáng kể về mặt thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020 ở mức 0,85%.
  • Tỷ lệ sai số phạm vi thực ước tính về nhà ở có chủ sở hữu là không đáng kể về mặt thống kê. Nhà không có người ở có tỷ lệ đếm thiếu đáng kể về mặt thống kê ở mức 2,6%.
 • Ước tính phạm vi theo loại cấu trúc
  • Nhà ở nhiều căn loại nhỏ (cấu trúc có từ hai đến chín căn tại địa chỉ đường phố cơ bản) có tỷ lệ đếm thừa đáng kể về mặt thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020 ở mức 5,1%.
  • Nhà lưu động và các loại chỗ ở khác có tỷ lệ đếm thiếu đáng kể về mặt thống kê ở mức 4,3%.
 • Ước tính phạm vi theo riêng chủng tộc hoặc kết hợp và nguồn gốc Tây Ban Nha của chủ hộ
  • Các nhà ở có chủ hộ là người Da Đen hay người Mỹ đen (0,87%), người Châu Á (1,37%), người Thổ Dân Hawaii hoặc Đảo Thái Bình Dương khác (2,64%), hoặc một số chủng tộc khác (0,58%) có tỷ lệ đếm thừa đáng kể về mặt thống kê.
  • Tỷ lệ phạm vi ước tính về nhà ở có chủ hộ là người Da Trắng, người Thổ Dân Châu Mỹ Da Đỏ hay Thổ Dân Alaska, hoặc Tây Ban Nha hay Mỹ La-tinh là không có khác biệt về mặt thống kê với số không.
 • Ước tính phạm vi theo hoạt động thống kê dân số
  • Nhà ở trong Loại Khu vực Kiểm đếm Cập Nhật/Để Lại Tài Liệu và Cập Nhật/Kiểm đếm có tỷ lệ đếm thiếu đáng kể về mặt thống kê ở mức 4,2%.

“Cục Thống Kê Dân Số làm việc siêng năng trong suốt thập kỷ để xây dựng một danh sách địa chỉ đầy đủ và chính xác cho Thống Kê Dân Số 2020”, Deirdre Bishop, Giám đốc Bộ phận Địa lý cho biết. “Quy trình phát triển danh sách địa chỉ của thập kỷ này là một sự đổi mới lớn, đóng vai trò là điểm khởi đầu để tính số người ở đúng nơi trong Thống Kê Dân Số 2020.”

Cục Thống Kê Dân Số đã công bố các kết quả đầu tiên từ PES cùng với các kết quả bổ sung từ Phân tích Nhân khẩu học năm 2020 (DA, theo từ viết tắt bằng tiếng Anh) vào đầu năm nay. Các kết quả này cho thấy sức mạnh của tổng kiểm đếm dân số Hoa Kỳ và phạm vi thay đổi theo các nhóm nhân khẩu học như chủng tộc và nguồn gốc Tây Ban Nha, cũng như theo nhóm tuổi và giới tính.

Cục Thống Kê Dân Số cũng đã công bố vào đầu năm nay các ước tính về phạm vi con người cho từng tiểu bang và Đặc khu Columbia từ PES.

Khác biệt giữa phạm vi nhà ở và kiểm đếm dân số

Cách Cục Thống Kê Dân Số tính đến tất cả các nhà ở tại Hoa Kỳ là hơi khác so với cách tính toán dân số. Điểm khác biệt chính đó là Cục Thống Kê Dân Số làm việc trong suốt thập kỷ để xây dựng danh sách tất cả các nhà ở trên toàn quốc. Danh sách địa chỉ này, được gọi là Hồ sơ Địa chỉ Chính, sau đó được sử dụng để mời những người sống tại các địa chỉ đó trả lời cho cuộc thống kê dân số và liên lạc lại nếu họ không phản hồi.

Danh sách này cũng được sử dụng để đảm bảo dân số được phân loại theo đúng vị trí. Điều này có nghĩa là phạm vi nhà ở phụ thuộc nhiều hơn vào danh sách địa chỉ chính xác hơn là nhận được câu trả lời cần thiết để tính số người.

“Những kết quả này cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị mà là nguồn thông tin và thúc đẩy nhiều đổi mới và hoạt động liên quan đến việc xây dựng và tinh chỉnh danh sách địa chỉ từ Thống Kê Dân Số 2020. Hơn nữa, cuộc Thống Kê Dân Số 2020 vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi vẫn chưa xong đâu. Vẫn có những kết quả thu thập dữ liệu lớn sắp ra mắt cho thấy sự đa dạng phong phú của người dân Mỹ", Santos nói. “Là một phần của quá trình chuyển đổi, chúng tôi đang có một cái nhìn mới mẻ về con người chúng ta cũng như tìm cách tương tác với công chúng và các bên liên quan để có được ý kiến đóng góp vào việc thiết kế Thống Kê Dân Số 2030 - một trong nhiều nỗ lực đang được tiến hành để tìm hiểu cách chúng tôi, Cục Thống Kê Dân Số, có thể đóng góp nhiều dữ liệu phù hợp hơn cho quốc gia.”

Ngoài việc công bố các báo cáo Ước tính phạm vi thống kê dân số về nhà ở tại Hoa KỳƯớc tính phạm vi thống kê dân số cho Puerto Rico, Cục Thống Kê Dân Số cũng công bố tài liệu Nguồn và mức độ chính xác của ước tính nhà ở thuộc Khảo sát Sau Kiểm đếm 2020.

Có sẵn các báo cáo khác, bao gồm một chuyên luận về việc đưa ra các đặc điểm nhân khẩu học cho PES và một báo cáo kỹ thuật mô tả các phương pháp và kết quả được sử dụng để giảm các lỗi không phản hồi trong PES cho các ước tính về người.

###

Contact


Kristina Barrett
Văn Phòng Thông Tin Cộng Đồng
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Top

Back to Header