U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, August 16, 2022

Urząd Spisu Ludności Publikuje Wyniki Spisu Kontrolnego Zliczeń Lokali Mieszkalnych w Spisie Ludności 2020

Press Release Number CB22-CN.13 Polish / Polski

Udostępniono Obecnie Szacunkowy Zasięg Lokali Mieszkalnych wg Spisu Kontrolnego dla USA, Dystryktu Kolumbii i Portoryko

16 SIERPNIA 2022 r.  - Urząd Spisu Ludności USA opublikował dziś wskaźniki zliczeń zawyżonych i zaniżonych dla lokali mieszkalnych na podstawie Spisu Kontrolnego 2020 (PES, skrót w j. angielskim). Wyniki te dostarczają informacji dotyczących jakości zliczeń Spisu Ludności 2020 lokali mieszkalnych na poziomie kraju, regionów i stanów, Dystryktu Kolumbii i Portoryko oraz według wybranych charakterystyk i operacji spisu ludności dla kraju.

“Publikacja ta jest końcowym zbiorem wyników pochodzących ze Spisu Kontrolnego 2020,” powiedział Dyrektor Urzędu Spisu Ludności, Robert L. Santos. “Jest to jedna z wielu dokonywanych przez nas samo-ocen, umożliwiających nam krytyczne przemyślenia na temat przekształcania naszych operacji i planowania Spisu Ludności 2030.”

Szacunki PES umożliwiają nam ukazanie, jak udany był zasięg Spisu Ludności 2020 w odniesieniu do lokali mieszkalnych w kraju, z wyłączeniem Odległych Obszarów Alaska. W tym celu PES opracował niezależne szacunki liczby lokali mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych i Portoryko na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Kluczowe wnioski:

 • Zasięg Krajowy
  • Oszacowana w PES liczba 140,4 mln lokali mieszkalnych w kraju nie była znacząco statystycznie różna od liczby 140,5 mln lokali mieszkalnych w Spisie Ludności 2020. Innymi słowy, szacunkowy błąd zasięgu netto 0,04% (czyli 60 000 lokali mieszkalnych) nie był statystycznie różny od zera. Szacunkowy procentowy błąd zasięgu netto lokali mieszkalnych w kraju w 2020 r. był statystycznie różny od szacunkowego zliczenia zaniżonego w 2010 r.
  • W poprzednich dekadach, wg PES, spis ludności wykazał zaniżone liczby lokali mieszkalnych o 0,60% w 2010 r., 0,61% w 2000 r. i 0,96% w 1990 r.
  • W 2020 r., szacunkowy wskaźnik błędnych zliczeń lokali mieszkalnych wyniósł 3,1% czyli 4,4 mln.
 • Zasięg poniżej poziomu krajowego
  • PES oszacował znaczącą statystycznie zawyżoną liczbę lokali mieszkalnych (1,9%) w Regionie Północno-wschodnim.
  • Zliczenia lokali mieszkalnych w Spisie Ludności na Środkowym Zachodzie, Południu i Zachodzie nie wykazały szacunkowych, znaczących statystycznie zliczeń zaniżonych lub zawyżonych.
  • Liczba lokali mieszkalnych w następujących stanach była znacząco statystycznie zaniżona: South Carolina (2,5%) i Vermont (4,1%).
  • Liczba lokali mieszkalnych w następujących stanach była znacząco statystycznie zawyżona: Alabama (2,7%), Massachusetts (1,4%), New Jersey (2,5%), New York (3,7%), Ohio (1,2%), Rhode Island (1,6%) oraz Utah (0,8%).
  • Liczba lokali mieszkalnych w Portoryko nie wykazała znaczących statystycznie wartości zaniżonych lub zawyżonych w Spisie Ludności 2020. (Urząd Spisu Ludności opublikował dziś także wyniki zasięgu dla zliczeń populacji Portoryko.)

Błąd zasięgu netto wg charakterystyki

 • Szacunkowy zasięg wg zasiedlenia i własności (właściciel, najemca)
  • Liczby zamieszkałych lokali mieszkalnych wykazały znaczące statystycznie wartości zawyżone o 0,33% w Spisie Ludności 2020.
  • Liczby wynajmowanych lokali mieszkalnych wykazały znaczące statystycznie wartości zawyżone o 0,85% w Spisie Ludności 2020.
  • Szacunkowy wskaźnik błędu zasięgu netto dla lokali mieszkalnych będących własnością nie był znaczący statystycznie. Liczba pustostanów wśród lokali mieszkalnych wykazała znaczącą statystycznie wartość zaniżoną o 2,6%.
 • Szacunkowy zasięg według rodzaju budynku
  • Liczba lokali mieszkalnych w małych budynkach wielomieszkaniowych (budynki posiadające od dwóch do dziewięciu lokali pod jednym ogólnym adresem) wykazała znaczącą statystycznie wartość zawyżoną o 5,1% w Spisie Ludności 2020.
  • Liczba przyczep mieszkalnych i innych lokali wykazała znaczącą statystycznie wartość zaniżoną o 4,3%.
 • Szacunkowy zasięg właścicieli gospodarstwa domowego według jednej rasy lub w połączeniu oraz pochodzenia latynoskiego
  • Liczby lokali mieszkalnych, gdzie właścicielem gospodarstwa domowego jest Czarnoskóry/a lub Afroamerykanin/ka (0,87%), Azjata/ka (1,37%), rdzenny Hawajczyk/a lub inny/a mieszkaniec/ka Wysp Pacyfiku (2,64%) lub osoba innej rasy (0,58%) wykazały znaczące statystycznie wartości zawyżone.
  • Szacunkowy wskaźnik zasięgu lokali mieszkalnych, gdzie właścicielem gospodarstwa domowego był/a Biały/a, Indianin/ka Amerykański/a lub rdzenny mieszkaniec/ka Alaski czy Latynos nie były znacząco statystycznie różne od zera.
 • Szacunkowy zasięg według operacji spisu ludności
  • Liczby lokali mieszkalnych na obszarach ze zliczeniami typu Aktualizacja/Doręczenie i Aktualizacja/Zliczanie wykazały wartości znacząco statystycznie zaniżone o 4,2%.

“Urząd Spisu Ludności pracował sumiennie przez dekadę nad utworzeniem pełnej i dokładnej listy adresowej na potrzeby Spisu Ludności 2020,” powiedziała Deirdre Bishop, szefowa Działu Geograficznego. “Proces tworzenia listy adresowej w ciągu tej dekady stanowił znaczną innowację, która posłużyła za punkt wyjścia do liczenia ludzi we właściwych miejscach w Spisie Ludności 2020.”

Urząd Spisu Ludności opublikował wcześniej w bieżącym roku pierwsze wyniki PES wraz z dodatkowymi wynikami Analizy Demograficznej 2020 (DA, skrót w j. angielskim). Wykazały one solidność zliczeń łącznej populacji USA oraz to, że zasięg różnił się w grupach demograficznych utworzonych np. wg rasy i pochodzenia latynoskiego oraz grupach wg wieku i płci.

Urząd Spisu Ludności opublikował także wcześniej w bieżącym roku szacunkowy zasięg osobowy dla każdego stanu i w Dystrykcie Kolumbii na podstawie PES.

Różnice między zasięgiem lokali mieszkalnych i zliczeniami populacji

Sposób, w jaki Urząd Spisu Ludności liczy wszystkie lokale mieszkalne w USA różni się nieco od sposobu, w jaki liczy on populację. Kluczową różnicą jest to, że Urząd Spisu Ludności pracuje przez całą dekadę nad utworzeniem listy wszystkich lokali mieszkalnych w kraju. Ta lista adresowa, nazywana Głównym Plikiem Adresowym, jest następnie wykorzystywana, aby zapraszać ludzi mieszkających pod tymi adresami do udzielenia odpowiedzi w spisie ludności oraz do  kontaktowania się z nimi, jeśli nie odpowiedzą.

Lista ta jest także używana dla zapewnienia, że populacja jest przypisana tabelarycznie do właściwej lokalizacji. Oznacza to, że zasięg lokali mieszkalnych polega bardziej na dokładnej liście adresowej niż na otrzymaniu odpowiedzi wymaganych do policzenia ludzi.

“Wyniki te dostarczają cennych informacji, które mogą stanowić podstawę i dawać motywację do licznych innowacji i operacji związanych z tworzeniem i doskonaleniem listy adresowej ze Spisu Ludności 2020. Co więcej, pozostała jeszcze do wykonania praca w ramach Spisu Ludności 2020. Jeszcze nie skończyliśmy. Pozostają jeszcze oczekiwane duże produkty danych, ukazujące bogactwo różnorodności ludności amerykańskiej,” stwierdził Santos. “W ramach procesu transformacji, przyglądamy się na nowo temu, kim jesteśmy oraz szukamy sposobów zaangażowania opinii publicznej i wspólników, w celu otrzymania wkładu do projektowania Spisu Ludności 2030. Jest to jeden z wielu podjętych wysiłków, aby dowiedzieć się w jaki sposób my, jako Urząd Spisu Ludności, możemy dostarczyć ludności więcej istotnych danych.”

W dodatku do publikacji raportów Szacunkowego Zasięgu Spisu Ludności dla Lokali Mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych i Szacunkowego Zasięgu Spisu Ludności dla Portoryko, Urząd Spisu Ludności opublikował także raport dotyczący Źródeł i Dokładności Szacunków Spisu Kontrolnego Lokali Mieszkalnych 2020.

Dostępne są też inne raporty, w tym rozprawa na temat imputacji charakterystyk demograficznych dla PES oraz raport techniczny, opisujący metody i wyniki wykorzystane do redukcji błędów przy braku odpowiedzi w PES dla szacunków osobowych.

###

Contact


Kristina Barrett
Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Page Last Revised - September 2, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header