U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, August 03, 2022

Urząd Spisu Ludności Wyda Wyniki Spisu Kontrolnego 2020 dla Portoryko i Lokali Mieszkalnych

Press Release Number CB22-CN.11 Polish / Polski

3 SIERPNIA 2022 r. - Urząd Spisu Ludności USA wyda końcowy zestaw wyników pochodzących ze Spisu Kontrolnego 2020 (skrót angielski PES) w dniu 16 sierpnia. Wyniki dadzą wgląd w jakość Spisu Ludności 2020 w zakresie zliczeń populacji Portoryko i lokali mieszkalnych. Będzie on też zawierać szacunkowe pokrycie dla lokali mieszkalnych w kraju, regionach i stanach oraz Dystrykcie Kolumbii, a także wg wybranych charakterystyk w skali kraju.

Publikacja składać się będzie z dwóch części:

  • Pokrycie populacji Portoryko i lokali mieszkalnych:
    • Szacowane pokrycie netto, w tym obliczenia zaniżone lub zawyżone dla Portoryko oraz komponenty pokrycia spisem ludności. Obejmować to będzie pokrycie wg grup demograficznych takich, jak te ustalone na podstawie wieku, płci, rodzaju własności mieszkaniowej oraz w zależności od tego, czy dana osoba znajdowała się w Połączonym Obszarze Statystycznym San Juan-Bayamón, PR czy też nie.
    • Szacunkowe pokrycie dla lokali mieszkalnych w Portoryko, w tym szacowane pokrycie netto i komponenty pokrycia spisem ludności.
  • Pokrycie w odniesieniu do lokali mieszkalnych:
    • Szacunkowe pokrycie dla lokali mieszkalnych w skali kraju i stanów, w tym Dystryktu Kolumbii. Szacunkowe pokrycie obejmuje pustostany i zamieszkane lokale mieszkalne, indywidualne i wielolokalowe, przyczepy mieszkalne oraz zamieszkane lokale mieszkalne wynajmowane lub stanowiące własność.

Wyniki nie będą przedstawione w podziale na obszary geograficzne w obrębie stanu ze względu na wielkość próby PES i założenia wymagane do opracowania szacunków geograficznych na poziomie poniżej stanu.

Wyniki pomiarowe zasięgu stanowią jeden ze sposobów przeprowadzenia analizy jakości Spisu Ludności 2020.

Urząd Spisu Ludności opublikował uprzednio wyniki PES w skali kraju i stanu odpowiednio w marcu i maju. Wyniki te są końcowymi danymi szacunkowymi w obecnej serii.

###

Contact


Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

 

Page Last Revised - August 9, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header