U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Thursday, March 17, 2022

Wyniki Spisu Kontrolnego Spisu Ludności 2020 dostępne dla 50 stanów (states) i dla DC w maju

Press Release Number CB22-CN.04 Polish / Polski

Wskaźniki Zasięgu wg Działań Spisu Ludności w Skali Kraju także Dostępne

17 MARCA 2022 r. - Urząd Spisu Ludności USA ogłosił dziś, że wskaźniki obliczeń zaniżonych i zawyżonych wg stanu (state) i dla Dystryktu Kolumbii ze Spisu Kontrolnego (skrót w j. angielskim - PES) Spisu Ludności 2020 będą opublikowane w maju 2022 r., czyli wcześniej niż uprzednio ogłoszono (Tylko w j. angielskim).

Publikacja wydana tej wiosny obejmuje:

  • Szacunkowy zasięg dla stanów (states): wskaźniki obliczeń zaniżonych i zawyżonych oraz komponenty zasięgu wg stanu (state) i dla Dystryktu Kolumbii (odpowiednik stanu (state))).
  • Krajowe komponenty zasięgu (Tylko w j. angielskim): poprawne lub pomyłkowe zliczenia i imputacje całkowite osób wg działań spisu ludności, w tym internetowy tryb odpowiedzi oraz działania następcze przy braku odpowiedzi wg rodzaju zliczenia: wg właścicieli gospodarstwa domowego, respondentów zastępczych i zliczeń rejestrów administracyjnych.

Wyniki nie będą podawane w podziale wg charakterystyki demograficznej lub obszarów geograficznych (Tylko w j. angielskim) w obrębie stanu (state). Po PES 2010, Urząd Spisu Ludności nie opublikował stanowych (state) szacunków zasięgu wg grup demograficznych. Biorąc pod uwagę rozmiar próby PES 2020 i założenia wymagane do ustalenia szacunków poniżej poziomu stanu (state), nie jesteśmy w stanie dołączyć szacunków powiatowych lub miejscowych w raportach PES 2020.

Pozostałe szacunki PES, w tym wyniki dla lokali mieszkalnych oraz wskaźniki obliczeń zaniżonych i zawyżonych dla Portoryko (Puerto Rico) są planowane do publikacji latem.

Urząd Spisu Ludności opublikował 10 marca pierwsze wyniki PES (Tylko w j. angielskim) wraz z dodatkowymi wynikami Analizy Demograficznej 2020 (skrót w j. angielskim - DA). Pierwsza publikacja wyników PES przekazała szacunki ogólnego zasięgu populacji oraz wg grup demograficznych takich jak rasa i pochodzenie latynoskie, a także grup wiekowych i płci. Wyniki DA obejmowały szacunkowy błąd zasięgu netto wg wieku i płci.

PES tworzy szacunkowe liczby osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych 1 kwietnia 2020 r. (za wyjątkiem osób w kwaterach zbiorowych, takich jak domy opieki lub akademiki przy uczelniach oraz osób w Odległych Rejonach Alaski) za pomocą ankietowania próby osób w Stanach Zjednoczonych i dopasowania ich rejestrów do Spisu Ludności 2020.

Z tym ogłoszeniem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny.

###

Contact


Kristina Barrett
Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Page Last Revised - May 4, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header