U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, December 15, 2021

Urząd Spisu Ludności przekazał urzędnikom rządu informacje nt. Akcji Rozwiązywania Pytań o Zliczenia

Press Release Number CB21-CN.77 Polish

Urząd Spisu Ludności rozpocznie przyjmowanie spraw 3 stycznia 2022 r.

15 grudnia 2021 r. - Urząd Spisu Ludności USA wysłał dziś mailem uprawnionym urzędnikom rządu informacje o udziale w Akcji Rozwiązywania Pytań (ang. skrót CQR) o Zliczenia Spisu Ludności 2020 (Link tylko w j. angielskim).

CQR daje urzędnikom plemiennym, stanowym (state) i lokalnym (Link tylko w j. angielskim) możliwość wnioskowania o dokonanie przez Urząd Spisu Ludności przeglądu oficjalnych zliczeń miejsc zamieszkania Spisu Ludności 2020 pod kątem potencjalnych błędów przetwarzania. Urząd Spisu Ludności zapewnia w drodze tego formalnego procesu przeglądu, że zliczenia miejsc zamieszkania i populacji są poprawnie przypisane tabulacyjnym blokom Spisu Ludności 2020 w 50 stanach (state), Dystrykcie Kolumbii i Portoryko (Puerto Rico). Urząd Spisu Ludności prowadzi Akcję CQR od czasu Spisu Ludności 1990.

Rządy pragnące wnioskować o przegląd zliczeń populacji kwater zbiorowych mogłyby to uczynić w ramach odrębnego proponowanego programu pod nazwą Przegląd Zliczeń Kwater Zbiorowych po Spisie Ludności 2020 (ang. skrót 2020 PCGQR) (Link tylko w j. angielskim).

CQR nie dokonuje zmian w obrębie danych do zmiany granic okręgów wyborczych, wyników dot. rozdziału lub innych produktów danych ze Spisu Ludności 2020. Jednakże wyniki CQR zostaną wykorzystane w programie Szacunków Populacji Urzędu Spisu Ludności i innych przyszłych programach korzystających z danych Urzędu Spisu Ludności 2020.

W wyniku CQR dostarczone będą skorygowane zliczenia miejsc zamieszkania i populacji na dzień 1 kwietnia 2020 r., kiedy to, jak wskazuje dokumentacja, zidentyfikowano podczas zliczania miejsca zamieszkania lub związaną z nimi populację lecz zostały one błędnie wyłączone ze zliczeń spisu ludności pewnych jurysdykcji w wyniku błędu przetwarzania.

Urząd Spisu Ludności będzie przyjmować sprawy CQR od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Ostateczny termin dostarczenia wyników przeglądu ubiegającym się jednostkom rządowym to 30 września 2023 r. lecz Urząd Spisu Ludności planuje udzielenie odpowiedzi w ciągu 90 dni od daty otrzymania wniosków w sprawie.

Więcej informacji nt. programów CQR podczas poprzednich dziesięcioletnich spisów ludności (Link tylko w j. angielskim) oraz aktualnego statusu otrzymanych wniosków CQR można znaleźć na stronie Akcji Rozwiązywania Pytań (ang. skrót CQR) o Zliczenia Spisu Ludności 2020 (Link tylko w j. angielskim) oraz w materiale prasowym nt. Zapytań o Zliczenia Spisu Ludności 2020 (Link tylko w j. angielskim).

###

Contact


Public Information Office
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

 

Top

Back to Header