U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Monday, October 25, 2021

Cuộc Thống Kê Dân Số Công Bố Báo Cáo Cuối Cùng Về Chiến Dịch Truyền Thông Đầy Đủ Của Thống Kê Dân Số 2020

Press Release Number CB21-TPS.123 Vietnamese / Tiếng Việt

NGÀY 25 THÁNG 10, 2021 - Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ gần đây đã phát hành báo cáo cuối cùng (chỉ có bằng tiếng Anh) về Chiến Dịch Truyền Thông Đầy Đủ của Thống Kê Dân Số 2020 (ICC, từ viết tắt tiếng Anh), là chiến dịch tiếp cận với ngân sách 675 triệu đô la nhằm mục đích giáo dục 140 triệu hộ gia đình của quốc gia về tầm quan trọng của việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Báo cáo này nêu bật ICC Thống Kê Dân Số 2020, bao gồm việc điều chỉnh chương trình hoạt động để đối phó với đại dịch COVID-19 và nhiều thách thức khác, chẳng hạn như các sự kiện quốc gia mới nổi, sự thay đổi về thói quen tiêu dùng phương tiện truyền thông, các hoạt động của chính quyền liên bang và sự chậm trễ trong hoạt động của Cục Thống Kê Dân Số.

Cục Thống Kê Dân Số đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo và truyền thông có trả tiền kể từ năm 2000. ICC được dựa trên nghiên cứu (chỉ có bằng tiếng Anh) của Thống Kê Dân Số 2020 là chiến dịch mười năm một lần lớn nhất được ghi nhận với ngân sách gần gấp đôi ngân sách của năm 2010. Số lượng ngôn ngữ, phương tiện truyền thông và kênh truyền thông được sử dụng để truyền bá thông điệp cũng vượt quá năm 2010. Chiến dịch "Định Hướng Tương Lai. Bắt Đầu Từ Đây," với trên 5300 quảng cáo bằng 47 ngôn ngữ nhắm mục tiêu tiếp cận 99% dân số, đã được quảng bá trên nhiều nền tảng, bao gồm báo chí, truyền thông kỹ thuật số, rađiô, tivi và phương tiện truyền thông ngoài trời (như biển quảng cáo và trạm xe buýt) từ tháng 12 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2020.

Đến ngày hôm nay, Chiến Dịch Truyền Thông Đầy Đủ của Thống Kê Dân Số 2020 đã giành được 45 giải thưởng. Trong số đó: Chiến dịch mang thương hiệu ICC đã giành được Giải Thưởng Grand Ogilvy 2021 (chỉ có bằng tiếng Anh) từ Quỹ Nghiên Cứu Quảng Cáo và các quảng cáo về Thống Kê Dân Số 2020 liên quan đến Covid-19 đã giành được giải vàng từ Giải Thưởng Kỹ Thuật Số AVA (chỉ có bằng tiếng Anh).

Tham khảo thêm thông tin về Chiến Dịch Truyền Thông Đầy Đủ của Thống Kê Dân Số 2020, bao gồm các quảng cáo ví dụ, trong bộ tài liệu báo chí ICC Thống Kê Dân Số 2020 (chỉ có bằng tiếng Anh).

Không có thông cáo báo chí liên quan đến sản phẩm này. Chỉ Tờ Mẹo.

###

Contact


Leslie Malone
Văn Phòng Thông Tin Cộng Đồng
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Top

Back to Header