U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Monday, October 25, 2021

Inilabas ng Kawanihan ng Senso ang Pinal na Ulat tungkol sa Kampanya sa Pinagsamang Komunikasyon ng 2020 Senso

Press Release Number CB21-TPS.123 Tagalog

OKT. 25, 2021 — Inilabas kamakailan ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang pinal na ulat (sa Ingles lamang) tungkol sa Kampanya sa Pinagsamang Komunikasyon ng 2020 Senso (ICC, ayon sa akronimang Ingles), ang $675 milyong pagsisikap sa pag-abot na idinisenyo upang maipaalam sa 140 milyong sambahayan (mga magkakasama sa tirahan) sa bansa tungkol sa kahalagahan ng pagtugon sa 2020 Senso. Binibigyang-diin ng ulat ang ICC ng 2020 Senso, kabilang ang mga pagbabagong ginawa para mapagtagumpayan ang pandemya ng COVID-19 at iba pang hamon gaya ng mga panibagong kaganapan sa bansa, nagbabagong gawi sa pagkonsumo ng media, mga aktibidad ng gobyernong pederal at mga pagkaantala sa operasyon ng Kawanihan ng Senso.

Nagsasagawa na ang Kawanihan ng Senso ng bayad na pag-aanunsiyo at komunikasyon mula pa noong 2000. Ang ICC ng 2020 Senso na nakabatay sa pananaliksik (sa Ingles lamang) ay ang pinakamalaking kadekadang kampanyang naitala, na halos doble ng halagang ginastos noong 2010. Ang kabuuang bilang ng mga wika, media channel at outlet na ginamit para maipamalita ang mensahe ay lumampas din sa kabuuang bilang noong 2010. Ang kampanyang may brand na “Hubugin Ang Iyong Hinaharap. Magsimula Rito”, na nagtampok ng mahigit 5,300 anunsiyo sa 47 wika na idinisenyo para maabot ang 99% ng populasyon, ay ginamit sa maraming platform kasama na ang print, digital, radyo, telebisyon at outdoor media (tulad ng mga billboard at bus stop) mula Disyembre 2019 hanggang Disyembre 2020.

Sa ngayon, nanalo na ang Kampanya sa Pinagsamang Komunikasyon ng 2020 Senso ng 45 award. Kasama sa mga iyon: Ang branded na kampanya ng ICC ay nanalo ng 2021 Grand Ogilvy Award (sa Ingles lamang) mula sa Advertising Research Foundation, at ang mga patalastas ng 2020 Senso tungkol sa Covid-19 ay nanalo ng ginto sa AVA Digital Awards (sa Ingles lamang).

Ang higit pang impormasyon tungkol sa Kampanya sa Pinagsamang Komunikasyon ng 2020 Senso, kabilang ang mga halimbawa ng mga anunsiyo, ay available sa press kit ng ICC ng 2020 Senso (sa Ingles lamang).

Walang inilabas na balitang nauugnay sa produktong ito. Tip Sheet lamang.

###

Contact


Leslie Malone
Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Top

Back to Header