U.S. flag

An official website of the United States government

Data Tools Outage
We are aware of an issue currently impacting users trying to access some of our data tools on census.gov.  We appreciate your patience as we work to restore QuickFacts, the Population Clock, My Tribal Area and My Congressional District.
Skip Header


For Immediate Release: Monday, October 25, 2021

Urząd Spisu Ludności Publikuje Raport Końcowy nt. Zintegrowanej Kampanii Informacyjnej Spisu Ludności 2020

Press Release Number CB21-TPS.123 Polish / Polski

25 października 2021 r. - Urząd Spisu Ludności USA opublikował ostatnio raport końcowy (link tylko w j. angielskim) nt. Zintegrowanej Kampanii Informacyjnej Spisu Ludności 2020 (skrót w j. angielskim. ICC), stanowiącej działania informacyjne za kwotę 675 milionów dolarów, opracowanej w celu poinformowania 140 milionów gospodarstw domowych w kraju o znaczeniu udzielania odpowiedzi w Spisie Ludności 2020. Raport wymienia najważniejsze punkty kampanii ICC Spisu Ludności 2020, w tym modyfikacje dokonane w celu pokonania wyzwań związanych z pandemią COVID-19 i innych, jak np. pojawiających się nagłych krajowych zdarzeń kryzysowych, zmieniających się nawyków medialnych, działań rządu federalnego i opóźnień operacyjnych Urzędu Spisu Ludności.

Urząd Spisu Ludności prowadzi płatne kampanie reklamowe i komunikacyjne od 2000 r. Oparta na badaniach naukowych (link tylko w j. angielskim) kampania ICC Spisu Ludności 2020 była największą w historii kampanią dziesięcioletnią, opiewającą na kwotę blisko dwa razy większą niż w 2010 r. Łączna liczba języków, kanałów medialnych i środków masowego przekazu użytych do rozpowszechniania informacji także przekroczyła liczbę z 2010 r. Kampania brandingowa "Kształtuj swoją przyszłość. Rozpocznij tutaj", która objęła ponad 5 300 reklam w 47 językach, mających na celu dotarcie do 99% populacji, była prowadzona na wielorakich platformach, w tym mediów drukowanych, cyfrowych, radiowych, telewizyjnych i outdoorowych (np. billboardy i przystanki autobusowe) od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r.

Do dnia dzisiejszego, Zintegrowana Kampania Informacyjna Spisu Ludności 2020 zdobyła 45 nagród. Wśród nich: kampania brandingowa ICC zdobyła nagrodę o nazwie 2021 Grand Ogilvy Award (link tylko w j. angielskim) od Fundacji Badań Reklamowych (Advertising Research Foundation), a reklamy nt. Spisu Ludności 2020 podczas COVID-19 zdobyły złoto od Nagród Cyfrowych AVA Digital Awards (link tylko w j. angielskim).

Więcej informacji nt. Zintegrowanej Kampanii Informacyjnej Spisu Ludności 2020, w tym przykładowe reklamy, można znaleźć w materiale prasowym ICC Spisu Ludności 2020 (link tylko w j. angielskim).

Z tym produktem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny.

###

Contact


Leslie Malone
Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header