U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, December 15, 2020

Urząd Spisu Ludności Publikuje Analizę Demograficzną 2020 Dane Szacunkowe Liczebności Populacji

Press Release Number CB20-CN.133 Polish / Polski

15 GRUDNIA 2020 r. Urząd Spisu Ludności USA opublikował dziś Analizę Demograficzną 2020, zawierającą przedział danych szacunkowych - niski, średni i wysoki - dla populacji kraju na dzień 1 kwietnia 2020 r. W odróżnieniu od zbierania odpowiedzi z gospodarstw domowych tak, jak czyni to Spis Ludności 2020, Analiza Demograficzna wykorzystuje dane statystyczne pochodzące z aktualnych i historycznych akt stanu cywilnego oraz inne dane w celu oszacowania rozmiaru populacji USA. Publikacja tych danych szacunkowych, poprzedzająca ujawnienie pierwszych wyników Spisu Ludności 2020 sprawia, że Analiza Demograficzna oferuje niezależny pomiar populacji dla porównania z oficjalnymi zliczeniami spisu ludności.

W oparciu o zmieniające się założenia na temat populacji, Analiza Demograficzna utworzyła trzy różne przedziały danych szacunkowych dla rozmiaru populacji na dzień 1 kwietnia 2020 r.:

Analiza Demograficzna 2020 Danych Szacunkowych Liczebności Populacji USA na dzień 1 kwietnia 2020 r

Przedział niski

Przedział średni

Przedział wysoki

330 730 000

332 601 000

335 514 000

“Urząd Spisu Ludności dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jakość wyników naszej pracy,” stwierdził dr Ron Jarmin, zastępca dyrektora Urzędu Spisu Ludności i dyrektor ds. operacyjnych. “Analiza Demograficzna jest cennym źródłem stanowiącym pomoc przy analizowaniu kompletności zliczeń populacji w Spisie Ludności 2020.”

Dane szacunkowe w Analizie Demograficznej są opracowywane przy użyciu ksiąg urodzeń i zgonów, danych związanych z migracjami międzynarodowymi i dokumentacji Medicare. Przedziały wynikają z poziomu niepewności w ramach wprowadzanych danych i metod wykorzystywanych przy tworzeniu danych szacunkowych.

Na przykład uważa się, że dane szacunkowe liczby urodzeń i zgonów są stosunkowo precyzyjne ponieważ oparte są na systemie akt stanu cywilnego USA, który jest bardzo dokładny i kompletny. Większa niepewność istnieje jednak wokół danych szacunkowych migracji międzynarodowych ze względu na to, że rejestry administracyjne nie są dostępne dla utworzenia tych danych szacunkowych. W zamian za to, korzystamy z danych pochodzących z Amerykańskiej Ankiety Społecznościowej (American Community Survey) Urzędu Spisu Ludności w celu oszacowania migracji międzynarodowych.

“Analiza Demograficzna umożliwia nam wykorzystanie danych już istniejących takich jak aktualne i historyczne rejestry administracyjne i dane z ankiet do oszacowania rozmiaru populacji," powiedział Eric Jensen, starszy specjalista techniczny w Dziale Populacji Analizy Demograficznej. “Opracowujemy Analizę Demograficzną od Spisu Ludności 1960 i z czasem wypracowane przez nas dane szacunkowe odniosły korzyści nie tylko z usprawnień metodologicznych, ale usprawnień w ramach dostępnych rejestrów administracyjnych.”

Końcowe wyniki Spisu Ludności 2020 zostaną porównane z wynikami Analizy Demograficznej 2020 w celu wypracowania szacunków netto potencjalnych błędów pokrycia według wieku, płci oraz szerokich grup rasy i pochodzenia latynoskiego. Raport z Analizy Demograficznej 2020, zawierający szczegółowe dane szacunkowe netto zliczeń na zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie będzie opublikowany według planu w 2021 r.

Dodatkowo w roku 2021 i 2022 planujemy utworzenie trzech nowych, eksperymentalnych zbiorów danych szacunkowych (link tylko w j. angielskim):

 • Danych szacunkowych dla populacji latynoskiej i nie-latynoskiej według płci dla wieku od 0 do 39 lat (rozszerzonych w porównaniu z zakresem od 0 do 29 lat opublikowanym dziś) w 2021 r.
 • Danych szacunkowych dla małych dzieci (w wieku od 0 do 4 lat) dostępnych po raz pierwszy na poziomie stanowym i powiatowym w 2022 r. Te dane szacunkowe obejmą bieżące księgi urodzeń, których nie udostępniają jeszcze lokalne jurysdykcje.
 • Danych szacunkowych dla populacji w wieku od 0 do 17 lat według rasy białej, czarnej lub afroamerykańskiej, indiańskiej i rdzennej alaskańskiej, azjatyckiej, rdzennej hawajskiej i innej wysp Pacyfiku oraz dwóch lub więcej ras, a także według pochodzenia latynoskiego w 2022 r. Te dane szacunkowe obejmują szczegółowe informacje dotyczące rasy dostępne w księgach urodzeń i zgonów od 2003 r.

Dane szacunkowe opracowane w ramach Analizy Demograficznej stanowią jedną z dwóch metod użytych do pomiaru pokrycia spisem ludności i pomagają nam ustalić, które grupy populacji mogły zostać policzone na zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie. Druga metoda to Program Pomiaru Pokrycia (Coverage Measurement Program), który korzysta z informacji pochodzących ze Spisu Kontrolnego (link tylko w j. angielskim), niezależnej ankiety Urzędu Spisu Ludności, w celu oszacowania ile ludzi i lokali mieszkalnych zostało pominiętych lub błędnie policzonych w Spisie Ludności 2020. Dane szacunkowe dotyczące pokrycia, pochodzące ze Spisu Kontrolnego będą udostępnione według planu w listopadzie 2021 r.

Urząd Spisu Ludności usilnie pracuje nad przetwarzaniem danych ze Spisu Ludności 2020 w celu dostarczenia pełnych i dokładnych wyników liczenia populacji stanowych (states) możliwie jak najbliżej ostatecznego ustawowego terminu 31 grudnia 2020 r.

Główne Punkty Analizy Demograficznej

W dodatku do danych szacunkowych ogólnej liczby populacji krajowej, Analiza Demograficzna 2020 prezentuje także dane szacunkowe na poziomie krajowym dla populacji USA według wieku, płci, szerokich grup ras i pochodzenia latynoskiego z rozszerzonymi danymi szczegółowymi dotyczącymi wieku, udostępnionymi w tym roku w porównaniu do tych udostępnionych w roku 2010.

W szczególności udostępniono dane szacunkowe dotyczące liczby osób, które są:

 • Wyłącznie rasy czarnej/wyłącznie nie-czarnej według płci w wieku od 0 do 85 lat i wyżej.
 • Wyłącznie rasy czarnej lub w połączeniu/wyłącznie nie-czarnej lub w połączeniu według płci w wieku od 0 do 85 lat i powyżej (rozszerzone w porównaniu z zakresem 0 do 29 lat w Analizie Demograficznej 2010).
 • Rasy latynoskiej/nie-latynoskiej według płci dla wieku od 0 to 29 lat (rozszerzone w porównaniu z zakresem 0 do 19 lat w 2010 r.)

Te dane szacunkowe mogą być tylko utworzone w ograniczonym zakresie dla rasy ponieważ oparte są na dokumentacji historycznej i pomiarach rasy, które z czasem uległy zmianie.

Inne główne punkty dzisiejszej publikacji to dane szacunkowe w przedziale niskim, średnim i wysokim takie jak:

 • Średnia wieku populacji USA oszacowana na odpowiednio 38,4; 38,5 i 38,7.
 • Odsetek populacji USA oszacowanej jako wyłącznie rasy czarnej to odpowiednio 13,4; 13.7 i 13.9.
 • Odsetek populacji USA oszacowanej jako wyłącznie rasy czarnej lub w połączeniu z innymi rasami to odpowiednio 14,9; 15,1 i 15,4.
 • Proporcje płci (liczba mężczyzn na 100 kobiet) dla ogólnej liczby populacji wynosiły 98,1 we wszystkich trzech przedziałach. Proporcje płci dla populacji w wieku poniżej lat 30 wynosiły 104,2 w przedziale niskim, 104,3 w przedziale średnim i wysokim.
 • Dla populacji w wieku poniżej 30 lat, szacunkowy odsetek ludności pochodzenia latynoskiego to odpowiednio 23,0; 24,6 i 26,0. W Analizie Demograficznej, dane szacunkowe populacji według pochodzenia latynoskiego nie są opracowane dla wszystkich grup wiekowych ponieważ opcja pochodzenia latynoskiego nie była szeroko dostępna w aktach urodzeń i zgonów aż do lat 1990.

Analiza Demograficzna szacuje tylko populację krajową w tych kategoriach demograficznych, a więc dane szacunkowe nie mogą być porównane z bardziej szczegółowymi danymi ze Spisu Ludności 2020, które wskażą populację w stanach (states), miastach, powiatach, obszarach spisu ludności oraz na poziomie obszaru wyznaczonego przecinającymi się ulicami.

Pełne tabele można znaleźć na stronie głównej Analizy Demograficznej 2020 (link tylko w j. angielskim).

###

Contact


Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030
pio@census.gov

Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header