U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Monday, August 12, 2019

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ công bố việc bắt đầu hoạt động thực địa quan trọng đầu tiên của Thống Kê Dân Số 2020

Press Release Number CB19-CN.08 (Vietnamese)

Ngày 12 tháng 8 năm 2019 — Hôm nay, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã thông báo với các phương tiện truyền thông về việc bắt đầu hoạt động rà soát địa chỉ, hoạt động thực địa chính đầu tiên của cuộc Thống Kê Dân Số 2020. Việc rà soát địa chỉ cải thiện và hoàn thiện danh sách địa chỉ hộ gia đình của Cục Thống Kê Dân Số trên toàn quốc, việc làm cần thiết để gửi thư mời trả lời thống kê dân số. Danh sách địa chỉ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo có được con số chính xác và đầy đủ của tất cả những người sống ở Hoa Kỳ.

"Cục Thống Kê Dân Số cam kết đảm bảo rằng chúng tôi đang đi đúng hướng và sẵn sàng hoàn thành sứ mệnh của Thống Kê Dân Số 2020", Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số, Steven Dillingham, cho biết. "Chúng tôi đã thực hiện nhiều cải tiến và đổi mới trong thập kỷ qua, bao gồm các công nghệ tốt hơn để rà soát các vùng lân cận và phát triển các danh sách cũng như bản đồ địa chỉ đầy đủ và cập nhật".

Cục Thống Kê Dân Số đã tạo ra một phần mềm mới có tên Ứng dụng Đánh giá Nghiên cứu và Phân loại Khu nhà (Block Assessment, Research and Classification Application hay BARCA). Phần mềm này so sánh các hình ảnh vệ tinh của Hoa Kỳ theo thời gian, cho phép nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số phát hiện ra những khu phát triển nhà ở mới, những thay đổi của nhà ở hiện tại và các chỗ ở khác mà trước đây không tồn tại. Những người đánh giá cũng sử dụng BARCA để so sánh số lượng chỗ ở trong hình ảnh hiện tại với số lượng địa chỉ trên hồ sơ cho mỗi khu nhà.

"Chúng tôi đã có thể xác minh 65% số địa chỉ bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh — một thành tựu to lớn đối với chúng tôi", Giám đốc Bộ phận Địa lý của Cục Thống Kê Dân Số, Deirdre Bishop, cho biết trong cuộc họp. "Vào năm 2010, chúng tôi đã phải thuê 150.000 người để xác minh 100% địa chỉ tại hiện trường, thập kỷ này chúng tôi sẽ chỉ phải thuê khoảng 40.000 nhân viên trên toàn quốc để xác minh 35% địa chỉ còn lại".

Các nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số (người ghi danh sách) đã bắt đầu đi bộ qua các vùng lân cận trên cả nước để kiểm tra các địa chỉ chưa được xác minh bằng phần mềm BARCA. Việc rà soát địa chỉ thực địa sẽ tiếp tục cho đến giữa tháng 10.

Để giúp quý vị nhận biết người ghi danh sách địa chỉ, các nhân viên sẽ có phù hiệu và cặp sách cho thấy sự liên kết của họ với Cục Thống Kê Dân Số. Họ sẽ gõ cửa và hỏi một vài câu hỏi đơn giản để xác minh địa chỉ và bất kỳ chỗ ở bổ sung nào trên bất động sản để đưa vào thống kê dân số.

Các nhân viên sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số, cho xem phù hiệu ID chính thức của chính phủ và giải thích mục đích của chuyến thăm. Mọi người cũng có thể yêu cầu họ cho xem một ID có ảnh từ một nguồn khác để xác nhận danh tính của họ.

Công cụ Thống Kê Dân Số 2020: Theo dõi việc Rà soát Địa chỉ Thực địa (IFAC) cung cấp thông tin quận/hạt ở các khu vực mà người ghi danh sách sẽ ghé thăm.

Hoạt động này là một trong một số hoạt động mà Cục Thống Kê Dân Số tiến hành để thống kê chính xác và đầy đủ. Cục Thống Kê Dân Số cũng hợp tác với Bưu Điện Hoa Kỳ và các quan chức bộ lạc, tiểu bang và địa phương để cập nhật danh sách địa chỉ.

"Cuối cùng thì sự thành công của cuộc thống kê dân số phụ thuộc vào sự tham gia của mọi người", giám đốc khu vực Chicago, Marilyn Sanders, cho biết. "Một điều quan trọng cần nhớ là khi quý vị trả lời thống kê dân số, quý vị giúp định hướng tương lai của mình và tương lai của cộng đồng".

Thống Kê Dân Số 2020 chính thức bắt đầu tính số người vào tháng 1 năm 2020 tại khu vực Toksook Bay, Alaska xa xôi. Sau khi thống kê số người ở Alaska xa xôi, hầu hết các hộ gia đình ở trong nước sẽ bắt đầu nhận được thư mời trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư vào tháng 3 năm 2020.

Hiến Pháp Hoa Kỳ bắt buộc tiến hành thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Dữ liệu thống kê dân số được sử dụng để xác định số ghế mỗi tiểu bang có trong Quốc Hội và cách phân phối hơn 675 tỷ USD trong quỹ liên bang cho tiểu bang và các cộng đồng địa phương hàng năm để cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng, bao gồm chăm sóc sức khỏe, việc làm, trường học, đường xá và doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về hoạt động rà soát địa chỉ, hãy vào trang web của Cục Thống Kê Dân Số.

###

Contact


Daniel Velez
Văn phòng Thông tin Cộng đồng
301-763-3030
pio@census.gov

Top

Back to Header