U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Friday, August 02, 2019

Spis Ludności 2020 – hasła i logotypy dostępne w 12 językach innych niż angielski

Press Release Number CB19-CN.06 (Polish)

2 sierpnia 2019 r. Urząd Spisu Ludności USA stworzył platformę na potrzeby Spisu Ludności 2020 (hasło i logotyp) dla 12 języków w dodatku do języka angielskiego. Platforma „Wpływaj na kształt swojej przyszłości. ZACZNIJ JUŻ DZIŚ.” wchodzi w skład działań informacyjnych Urzędu Spisu Ludności promujących wiedzę o spisie oraz organizacjach partnerskich wśród społeczeństwa. Będzie wykorzystywana intensywniej od stycznia 2020 r., kiedy ruszy kampania reklamowa Spisu Ludności 2020. Ta kreatywna platforma nada kierunek działaniom informacyjnym planowanym przez poszczególne stany, społeczności lokalne i organizacje non-profit.

Nowe logotypy i hasła przygotowano w następujących językach: hiszpański, chiński, wietnamski, koreański, rosyjski, arabski, tagalog, polski, francuski, kreolski haitański, portugalski i japoński. Te 12 języków to języki inne niż angielski obsługiwane w Spisie Ludności 2020 podczas udzielania odpowiedzi przez Internet i telefon. Język angielski oraz 12 wyżej wymienionych języków używanych jest w ponad 99% wszystkich gospodarstw domowych w kraju.

– Przeprowadziliśmy badania na bezprecedensową skalę, aby lepiej poznać potencjalne przeszkody, postawy i czynniki motywujące dla różnych wielokulturowych społeczności, które związane z udziałem w zbliżającym się spisie ludności – mówi dyrektor Urzędu Spisu Ludności USA dr Steven Dillingham. Platforma „Wpływaj na kształt swojej przyszłości. ZACZNIJ JUŻ DZIŚ.” powstała w drodze tych badań i obecnie jest adaptowana, by pomóc nam dotrzeć z informacją o znaczeniu Spisu Ludności 2020 do gospodarstw domowych z ograniczoną znajomością języka angielskiego. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w naszym dążeniu do przeprowadzenia pełnego i dokładnego liczenia w każdej społeczności naszego kraju”.

W miarę intensyfikacji w całym kraju działań promocyjnych i informacyjnych przed Spisem Ludności 2020 – począwszy od ustanowienia stanowych i lokalnych komisji ds. pełnego spisu (Complete Count Committees) po nawiązanie współpracy między różnorodnymi partnerami, których zadaniem będzie ograniczenie liczby niepoliczonych dzieci i innych, historycznie trudnych do policzenia populacji – Urząd Spisu Ludności udostępni platformę wszystkim na potrzeby opracowania komunikatów dla odbiorców mówiących językami innymi niż angielski. 

Urząd Spisu Ludności i partner ds. komunikacji – Young & Rubicam (Team Y&R) – zaadaptowali hasło „Wpływaj na kształt swojej przyszłości. ZACZNIJ JUŻ DZIŚ.” w 12 językach innych niż angielski (a także dla społeczności Indian oraz rdzennych mieszkańców Alaski). We współpracy z wielokulturowymi agencjami reklamowymi należącymi do Team Y&R zaadaptowane hasła przetestowano w różnorodnych grupach fokusowych w całym kraju. Hasło to nie dosłowne tłumaczenie, lecz odpowiednia pod względem kulturowym, stosowna i wymowna adaptacja określonej koncepcji w językach innych niż angielski.

Jest to trzeci spis dziesięcioletni, w którym wykorzystywane są stworzone specjalnie w tym celu reklamy i komunikaty. W Spisach Ludności 2000 i 2010, Urząd Spisu Ludności również prowadził kampanie reklamowe i komunikacyjne oraz współpracował z partnerami w celu zwiększenia świadomości o spisie i udziału w nim. Większa liczba odpowiedzi udzielonych samodzielnie zwiększa dokładność spisu ludności i pozwala zaoszczędzić pieniądze podatników dzięki obniżeniu kosztów działań podejmowanych w przypadku gospodarstw domowych, które nie udzieliły odpowiedzi.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga przeprowadzenia spisu ludności co 10 lat w celu ponownego rozdzielenia mandatów w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. W oparciu o dane uzyskane w Spisie Ludności podejmowana jest także decyzja o tym, jak rozprowadzać co roku fundusze federalne w wysokości ponad 675 miliardów dolarów między stany i społeczności lokalne na usługi i infrastrukturę, w tym na służbę zdrowia, miejsca pracy, szkoły, firmy i drogi.

###

Contact


Biuro Informacji Publicznej
301-763-3030
pio@census.gov

Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header