U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


Pakiet prasowy w języku polskim nt. Spisu Ludności 2020 (Polish 2020 Census Press Kit)

Niniejszy pakiet prasowy zawiera narzędzia i zasoby, które mają wspomóc przygotowywanie relacji medialnych na temat Spisu Ludności 2020 i działań informacyjnych na rzecz polskojęzycznych odbiorców.

Komunikaty i pakiety prasowe


All
All
  • All
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Press Release
Wyniki Spisu Kontrolnego Lokali Mieszkalnych w Spisie Ludności 2020
Udostępniono Obecnie Szacunkowy Zasięg Lokali Mieszkalnych wg Spisu Kontrolnego dla USA, Dystryktu Kolumbii i Portoryko.


Press Release
Wyniki Spisu Kontrolnego Spisu Ludności 2020 dla Portoryko
Spis Kontrolny Dostarcza Informacji o Zliczeniach Populacji i Lokali Mieszkalnych w Portoryko.


Press Release
Urząd Spisu Ludności Wyda Wyniki Jakościowe dla Mieszkań i Portoryko
Urząd Spisu Ludności USA wyda końcowy zestaw wyników Spisu Kontrolnego 2020 w dniu 16 sierpnia.


Press Release
Urząd Spisu Ludn. Gotowy na Przegląd Spisu 2020 w Kwaterach Zbiorowych
Urząd Spisu Ludności Rozpoczął Kontakty z Jednostkami Rządowymi w sprawie Przeglądu Zliczeń Spisu Ludności 2020 w Kwaterach Zbiorowych.


Press Release
Wskaźniki Obliczeń Zaniżonych i Zawyżonych 2020 wg Stanu i DC
Dziś Urząd Spisu Ludności wydał szacunkowe wskaźniki Spisu Ludności 2020 obliczeń zaniżonych i zawyżonych wg stanu i w Dystrykcie Kolumbii ze Spisu Kontrolnego.


Press Release
Kolejne Produkty Danych ze Spisu Ludności 2020 do Publikacji w 2023 r.
Urząd Spisu Ludności USA ogłosił dziś skorygowane daty publikacji kolejnego zbioru produktów danych ze Spisu Ludności 2020.


Press Release
Wyniki Spisu Kontrolnego Dostępne dla 50 Stanów, DC w maju
Wskaźniki obliczeń zaniżonych i zawyżonych wg stanu (state) i w Dystrykcie Kolumbii ze Spisu Kontrolnego Spisu Ludności 2020 będą opublikowane w maju 2022 r.


Press Release
Informacje Urzędu Spisu Ludności nt. Rozwiązywania Pytań o Zliczenia
Urząd Spisu Ludności USA wysłał dziś mailem uprawnionym urzędnikom rządu informacje nt. udziału w Akcji Rozwiązywania Pytań o Zliczenia Spisu Ludności 2020.


Press Release
Zintegrowana Kampania Informacyjna Spisu Ludności 2020: Raport Końcowy
Urząd Spisu Ludności USA opublikował ostatnio raport końcowy nt. Zintegrowanej Kampanii Informacyjnej Spisu Ludności 2020.


Dane do Zmiany Granic Okręgów Wyborczych Wydane w Prostszym Formacie
Urząd Spisu Ludności przekazał dziś dane ze Spisu Ludności 2020 do zmiany granic okręgów wyborczych stanom (states) i ludności w prostszym w użyciu formacie.


Press Release
Urząd Spisu Ludn. Czeka na Opinie o Produktach Danych Spisu Ludn. 2020
Urząd Spisu Ludności USA opublikował uaktualniony Planowany Przekrój Produktów Danych Spisu Ludności 2020 (Crosswalk).


Press Release
Data publikacji przez Urząd Spisu Ludności danych w prostszym formacie
Urząd Spisu Ludn. USA opublikuje 16 września prosty w użyciu Zbiorczy Plik Danych ze Spisu Ludności 2020 do Zmiany Granic Okręgów Wyborczych (Ust. Pub. 94-171).


Press Release
Dane Spisu Ludn. 2020: Zmiany Populacji i Różnorodność Ras i Etniczna
Urząd Spisu Ludności opublikował dziś kolejne wyniki Spis Ludności 2020, wskazujące na wzrost populacji obszarów miejskich USA w porównaniu z ubiegłą dekadą.


Press Release
Konferencja Prasowa: Publikacja Danych do Zmian Granic Okręgów Wybor.
Urząd Spisu Ludności USA przeprowadzi konferencję prasową, w celu omówienia publikacji pierwszych wyników Spisu Ludności 2020 na poziomie lokalnym.


Press Release
Webinar przed Publikacją Danych do Zmiany Granic Okręgów Wyborczych
Urząd Spisu Ludności przeprowadzi webinar poprzedzający publikację Danych Spisu Ludności 2020 do Zmiany Granic Okręgów Wyborczych P.L. 94-171.


Press Release
Prezydent Otrzymał Wyniki Spisu Ludności 2020 dla Rozdziału
Urząd Spisu Ludności USA ogłosił dziś, że według Spisu Ludności 2020 populacja mieszkańców USA 1 kwietnia 2020 wynosiła 331 449 281.


Press Release
Urząd Spisu Ludności o Osi Czasu Danych dla Zmiany Granic Okręgów Wyb.
Urząd Spisu Ludności USA ogłosił dziś, że dostarczy wszystkim stanom dane dla zmiany granic okręgów wyb. zgodnie z Prawem Publicznym 94-171 do 30 września 2021.


Press Release
Szacunki Populacji wg Analizy Demograf. 2020 Urzędu Spisu Ludności
Urząd Spisu Ludności USA opublikował dziś Analizę Demograficzną 2020, zawierającą dane szacunkowe liczebności populacji krajowej na dzień 1 kwietnia 2020 r.


Press Release
Urząd Spisu Ludności Zapowiada Ocenę Jakości Spisu Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności USA zapowiedział uaktualnione plany opublikowania informacji na temat jakości Spisu Ludności 2020.


Press Release
Aktualny Krajowy Poziom Odpowiedzi na Spis Ludności 2020: 99,98%
Policzono 99,98% lokali mieszkalnych i adresów w kraju w Spisie Ludności 2020 z chwilą zakończenia samodzielnych odpowiedzi oraz zbierania danych w terenie.


Press Release
Urząd Spisu Ludności: Koniec Zbierania Danych do Spisu Ludności 2020
Samodzielne udzielanie odpowiedzi i zbieranie danych w terenie w ramach Spisu Ludności 2020 zakończy się 15 października 2020 r.


Press Release
Komunikat: Dostarczymy Pełne i Dokładne Wyniki Spisu Ludności 2020
Dziś ogłosiliśmy zaktualizowane plany przyśpieszenia zakończenia zbierania danych i zliczeń rozdziałów w ustawowym terminie do 31 grudnia 2020 r.


Press Release
Ankieterzy Spisu w Gospodar. Dom. Bez Odpowiedzi w Wybranych Rejonach
Urząd Spisu Ludności szacuje, że odwiedzi około 56 milionów adresów, aby zebrać odpowiedzi osobiście.


Press Release
Urząd Spisu Ludności Pobudza Działania, aby Zapewnić Dokładne Liczenie
Personel Urzędu Spisu Ludności będzie prowadził następujące działania w Spisie Ludności 2020 w ciągu najbliższych kilku miesięcy.


Press Release
Pocztówki Zachęcające do Odpowiedzi Wysłane do Skrzynek Pocztowych
Urząd Spisu Ludności wysyła pocztówki do skrzynek pocztowych w społecznościach, w których jedynymi dostępnymi adresami do korespondencji są skrzynki pocztowe.


Press Release
Urząd Spisu Ludności Wysyła Przypomnienia o Spisie Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności wyśle dodatkową pocztówkę z przypomnieniem do gospodarstw domowych, które jeszcze nie odpowiedziały na Spis Ludności 2020.


Press Release
Zaktualizowane Działania Spisu Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności jest gotów, aby ogłosić wznowienie innych działań obok operacji Aktualizacja/Doręczenie i pobierania odcisków palców od nowo zatrudnionych.


Press Release
Ponad 60% Gospodarstw Domow. w USA Odpowiedziało na Spis Ludności 2020
Trwa udzielanie odpowiedzi na Spis Ludności 2020, przy czym ponad 60% gospodarstw domowych w USA odpowiedziało na Spis Ludności 2020.


Press Release
Pamiętaj o Odpowiedzi: Pocztówki Przypominające o Spisie Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności USA rozpoczyna wysyłkę pocztówek z przypomnieniem dla gospodarstw domowych, które jeszcze nie odpowiedziały na Spis Ludności 2020.


Press Release
Modyfikacje działań Spisu Ludności 2020 w związku z COVID-19
W związku z COVID-19, Urząd Spisu Ludności USA modyfikuje działania w ramach Spisu Ludności 2020.


Press Release
Urząd Spisu Ludności USA Zwiększa Możliwości Biura Obsługi Spisu
W celu zwiększenia możliwości biura obsługi, Urząd Spisu Ludności przywraca opcję oddzwaniania i udostępnia więcej pracowników do odpowiadania na zgłoszenia.


Press Release
Kwestionariusze Spisu Ludności 2020 w Wersji Papierowej już Doręczane
Około 64 miliony gospodarstw domowych w kraju otrzyma w najbliższych dniach kwestionariusze w wersji papierowej.


Press Release
Oświadczenie Urzędu Spisu Ludn. USA nt. Biur Obsługi Spisu Ludn. 2020
Urząd Spisu Ludności pracuje nad zmniejszeniem obciążeń w pracy biur obsługi Spisu Ludności 2020.


Press Release
Nadszedł Dzień Spisu Ludności – Policzmy Się!
Dziś Dzień Spisu Ludności, dzień, który określa, kto jest liczony w Spisie Ludności 2020 oraz gdzie jest liczony.


Press Release
Aktualizacja Urzędu Spisu Lud. dot. Działań Terenowych Spisu Lud. 2020
Urząd Spisu Ludności USA zawiesza działania terenowe w Spisie Ludności 2020 na dalsze dwa tygodnie do 15 kwietnia 2020 r.


Press Release
Oświadczenie Urzędu Spisu Ludn. o Zawieszeniu Wywiadów przy Ankietach
Z dniem 20 marca Urząd Spisu Ludności USA zawiesił tymczasowo wywiady indywidualne podczas prowadzenia bieżących ankiet.

Arkusze informacyjne

Przegląd Wyników Spisu Ludności 2020 w Kwaterach Zbiorowych

PCGQR 2020 zapewnia jednostkom rządowym mechanizm ubiegania się o dokonanie przeglądu zliczeń populacji kwater zbiorowych przez Urząd Spisu Ludności USA.

Akcja Rozwiązywania Zapytań nt. Zliczeń Spisu Ludności 2020

The 2020 Census CQR gives tribal, state, and local governments an opportunity to request a review of their official 2020 Census counts.

Dane do Zmiany Granic Okręgów Wyborczych - Wstęp

Urząd Spisu Ludności dostarczy stanom, Dystryktowi Kolumbii i Portoryko zliczenia populacji potrzebne do ponownego nakreślenia granic okręgów legislacyjnych.

Rozdział: podstawowe informacje

Urząd Spisu Ludności USA opublikuje zliczenia populacji dla rozdziału miejsc w Kongresie oraz liczby przedstawicieli przysługujących każdemu z 50 stanów.

Spis Ludności 2020: naszą misją jest policzenie wszystkich

Urząd Spisu Ludności dokłada wszelkich starań, aby policzyć wszystkie osoby mieszkające w naszym kraju, policzyć każdego raz, i tylko raz, we właściwym miejscu.

Wznowienie Działań Terenowych w Spisie Ludności 2020

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

Udziel odpowiedzi w Spisie Ludności 2020

Polski (Dates for 2020 Census mailers and for responding to the 2020 Census.)

Jak będziemy zapraszać każdego do udziału w Spisie Ludności 2020

Prawie każde gospodarstwo domowe otrzyma zaproszenie do udziału w Spisie Ludności 2020 pocztą lub od ankietera spisu.

Działania Spisu Ludności 2020 Modyfikacje Spowodowane przez COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

Liczenie Studentów Uczelni

Niezaleznie od tego czy mieszkasz na kampusie czy poza nim, czy tez w domu z rodzina, powinienes zostac policzony w Spisie Ludnosci 2020.

You can respond in Polish/ Możesz udzielić odpowiedzi w języku polskim

Responding to the census is easier than ever. For the first time, households can choose to respond online or by phone in Polish.

Spis Ludności 2020 a poufność (Confidentiality - Polish)

Odpowiedzi, których udzielisz w Spisie Ludności 2020 są bezpieczne i chronione przez prawo federalne.

Spis Ludności 2020 w zarysie (2020 At-A-Glance - Polish)

Wpływaj na kształt przyszłości swojej rodziny

Wyjaśnia, jak ważny jest udział w Spisie Ludności 2020 i policzenie w nim wszystkich domowników.

Zostań partnerem Spisu Ludności 2020

Przedstawia korzyści partnerstwa ze Spisem Ludności 2020.

Czemu służą pytania Spisu Ludności 2020

Czemu służą pytania Spisu Ludności 2020.

Liczenie małych dzieci w ramach Spisu Ludności 2020

Liczenie małych dzieci w ramach Spisu Ludności 2020.

SPIS LUDNOSCI W SKRÓCIE: CO TRZEBA WIEDZIEC

Spis Ludnosci 2020 zbliza sie milowymi krokami!

Page Last Revised - August 16, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header