U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


Pakiet prasowy w języku polskim nt. Spisu Ludności 2020 (Polish 2020 Census Press Kit)

Niniejszy pakiet prasowy zawiera narzędzia i zasoby, które mają wspomóc przygotowywanie relacji medialnych na temat Spisu Ludności 2020 i działań informacyjnych na rzecz polskojęzycznych odbiorców.

Komunikaty i pakiety prasowe


2020
2020
  • All
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Press Release
Szacunki Populacji wg Analizy Demograf. 2020 Urzędu Spisu Ludności
Urząd Spisu Ludności USA opublikował dziś Analizę Demograficzną 2020, zawierającą dane szacunkowe liczebności populacji krajowej na dzień 1 kwietnia 2020 r.


Press Release
Urząd Spisu Ludności Zapowiada Ocenę Jakości Spisu Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności USA zapowiedział uaktualnione plany opublikowania informacji na temat jakości Spisu Ludności 2020.


Press Release
Aktualny Krajowy Poziom Odpowiedzi na Spis Ludności 2020: 99,98%
Policzono 99,98% lokali mieszkalnych i adresów w kraju w Spisie Ludności 2020 z chwilą zakończenia samodzielnych odpowiedzi oraz zbierania danych w terenie.


Press Release
Urząd Spisu Ludności: Koniec Zbierania Danych do Spisu Ludności 2020
Samodzielne udzielanie odpowiedzi i zbieranie danych w terenie w ramach Spisu Ludności 2020 zakończy się 15 października 2020 r.


Press Release
Komunikat: Dostarczymy Pełne i Dokładne Wyniki Spisu Ludności 2020
Dziś ogłosiliśmy zaktualizowane plany przyśpieszenia zakończenia zbierania danych i zliczeń rozdziałów w ustawowym terminie do 31 grudnia 2020 r.


Press Release
Ankieterzy Spisu w Gospodar. Dom. Bez Odpowiedzi w Wybranych Rejonach
Urząd Spisu Ludności szacuje, że odwiedzi około 56 milionów adresów, aby zebrać odpowiedzi osobiście.


Press Release
Urząd Spisu Ludności Pobudza Działania, aby Zapewnić Dokładne Liczenie
Personel Urzędu Spisu Ludności będzie prowadził następujące działania w Spisie Ludności 2020 w ciągu najbliższych kilku miesięcy.


Press Release
Pocztówki Zachęcające do Odpowiedzi Wysłane do Skrzynek Pocztowych
Urząd Spisu Ludności wysyła pocztówki do skrzynek pocztowych w społecznościach, w których jedynymi dostępnymi adresami do korespondencji są skrzynki pocztowe.


Press Release
Urząd Spisu Ludności Wysyła Przypomnienia o Spisie Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności wyśle dodatkową pocztówkę z przypomnieniem do gospodarstw domowych, które jeszcze nie odpowiedziały na Spis Ludności 2020.


Press Release
Zaktualizowane Działania Spisu Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności jest gotów, aby ogłosić wznowienie innych działań obok operacji Aktualizacja/Doręczenie i pobierania odcisków palców od nowo zatrudnionych.


Press Release
Ponad 60% Gospodarstw Domow. w USA Odpowiedziało na Spis Ludności 2020
Trwa udzielanie odpowiedzi na Spis Ludności 2020, przy czym ponad 60% gospodarstw domowych w USA odpowiedziało na Spis Ludności 2020.


Press Release
Pamiętaj o Odpowiedzi: Pocztówki Przypominające o Spisie Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności USA rozpoczyna wysyłkę pocztówek z przypomnieniem dla gospodarstw domowych, które jeszcze nie odpowiedziały na Spis Ludności 2020.


Press Release
Modyfikacje działań Spisu Ludności 2020 w związku z COVID-19
W związku z COVID-19, Urząd Spisu Ludności USA modyfikuje działania w ramach Spisu Ludności 2020.


Press Release
Urząd Spisu Ludności USA Zwiększa Możliwości Biura Obsługi Spisu
W celu zwiększenia możliwości biura obsługi, Urząd Spisu Ludności przywraca opcję oddzwaniania i udostępnia więcej pracowników do odpowiadania na zgłoszenia.


Press Release
Kwestionariusze Spisu Ludności 2020 w Wersji Papierowej już Doręczane
Około 64 miliony gospodarstw domowych w kraju otrzyma w najbliższych dniach kwestionariusze w wersji papierowej.


Press Release
Oświadczenie Urzędu Spisu Ludn. USA nt. Biur Obsługi Spisu Ludn. 2020
Urząd Spisu Ludności pracuje nad zmniejszeniem obciążeń w pracy biur obsługi Spisu Ludności 2020.


Press Release
Nadszedł Dzień Spisu Ludności – Policzmy Się!
Dziś Dzień Spisu Ludności, dzień, który określa, kto jest liczony w Spisie Ludności 2020 oraz gdzie jest liczony.


Press Release
Aktualizacja Urzędu Spisu Lud. dot. Działań Terenowych Spisu Lud. 2020
Urząd Spisu Ludności USA zawiesza działania terenowe w Spisie Ludności 2020 na dalsze dwa tygodnie do 15 kwietnia 2020 r.


Press Release
Oświadczenie Urzędu Spisu Ludn. o Zawieszeniu Wywiadów przy Ankietach
Z dniem 20 marca Urząd Spisu Ludności USA zawiesił tymczasowo wywiady indywidualne podczas prowadzenia bieżących ankiet.


Press Release
16.7% Gospodarstw Dmowych Odpowiedziało na Spis Powszechny w 2020 r
Mapa wskaźnika odpowiedzi pokazuje najnowsze dane dla każdej społeczności w USA dostępne teraz online.


Press Release
Aktualne informacje operacyjne od Dyrektora Stevena Dillinghama
Z uwagi na wytyczne w sprawie spowalniania ekspansji koronawirusa, działania terenowe Spisu Ludności 2020 zostają zawieszone na dwa tygodnie do 1 kwietnia.


Press Release
Oświadczenie w sprawie modyfikacji działań Spisu Ludności 2020
Urząd Spisu Ludności nadal śledzi sytuację wokół koronawirusa (COVID-19) i stosuje wytyczne federalnych, stanowych i lokalnych organów służby zdrowia.


Press Release
Spis Ludności 2020 jest gotowy na zebranie odpowiedzi od Ame (Polish)
Zaproszenia do udzielenia odpowiedzi dotrą do gospodarstw domowych 12-20 marca


Press Release
Statement on Coronavirus and the 2020 Census (Polski)
The U.S. Census Bureau is carefully monitoring the coronavirus (COVID-19) situation and will follow the guidance of federal, state and local health authorities.


Press Release
Spis Ludności 2020 posługuje się wieloma językami
Ponad 99% wszystkich gospodarstw domowych w USA będzie mogło udzielić odpowiedzi w spisie ludności w swoim języku.


Press Release
Za miesiąc gospodarstwa domowe dostaną zaproszenia Spisu Ludności 2020
Od 12 do 20 marca gospodarstwa domowe w całym kraju zaczną otrzymywać zaproszenia do udziału w Spisie Ludności 2020.


Press Release
Urząd Spisu Ludności USA prezentuje kampanię reklamową Spisu Ludności
Jodi a Biwo Resansman montre kanpay sansibilizasyon ki vo $500 milyon, ki gen plis ke 1000 reklam pou touche 99% kay ki nan USA pou montre valè Resansman 2020.

Arkusze informacyjne

Przegląd Wyników Spisu Ludności 2020 w Kwaterach Zbiorowych

PCGQR 2020 zapewnia jednostkom rządowym mechanizm ubiegania się o dokonanie przeglądu zliczeń populacji kwater zbiorowych przez Urząd Spisu Ludności USA.

Akcja Rozwiązywania Zapytań nt. Zliczeń Spisu Ludności 2020

The 2020 Census CQR gives tribal, state, and local governments an opportunity to request a review of their official 2020 Census counts.

Dane do Zmiany Granic Okręgów Wyborczych - Wstęp

Urząd Spisu Ludności dostarczy stanom, Dystryktowi Kolumbii i Portoryko zliczenia populacji potrzebne do ponownego nakreślenia granic okręgów legislacyjnych.

Rozdział: podstawowe informacje

Urząd Spisu Ludności USA opublikuje zliczenia populacji dla rozdziału miejsc w Kongresie oraz liczby przedstawicieli przysługujących każdemu z 50 stanów.

Spis Ludności 2020: naszą misją jest policzenie wszystkich

Urząd Spisu Ludności dokłada wszelkich starań, aby policzyć wszystkie osoby mieszkające w naszym kraju, policzyć każdego raz, i tylko raz, we właściwym miejscu.

Wznowienie Działań Terenowych w Spisie Ludności 2020

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

Udziel odpowiedzi w Spisie Ludności 2020

Polski (Dates for 2020 Census mailers and for responding to the 2020 Census.)

Jak będziemy zapraszać każdego do udziału w Spisie Ludności 2020

Prawie każde gospodarstwo domowe otrzyma zaproszenie do udziału w Spisie Ludności 2020 pocztą lub od ankietera spisu.

Działania Spisu Ludności 2020 Modyfikacje Spowodowane przez COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

Liczenie Studentów Uczelni

Niezaleznie od tego czy mieszkasz na kampusie czy poza nim, czy tez w domu z rodzina, powinienes zostac policzony w Spisie Ludnosci 2020.

You can respond in Polish/ Możesz udzielić odpowiedzi w języku polskim

Responding to the census is easier than ever. For the first time, households can choose to respond online or by phone in Polish.

Spis Ludności 2020 a poufność (Confidentiality - Polish)

Odpowiedzi, których udzielisz w Spisie Ludności 2020 są bezpieczne i chronione przez prawo federalne.

Spis Ludności 2020 w zarysie (2020 At-A-Glance - Polish)

Wpływaj na kształt przyszłości swojej rodziny

Wyjaśnia, jak ważny jest udział w Spisie Ludności 2020 i policzenie w nim wszystkich domowników.

Zostań partnerem Spisu Ludności 2020

Przedstawia korzyści partnerstwa ze Spisem Ludności 2020.

Czemu służą pytania Spisu Ludności 2020

Czemu służą pytania Spisu Ludności 2020.

Liczenie małych dzieci w ramach Spisu Ludności 2020

Liczenie małych dzieci w ramach Spisu Ludności 2020.

SPIS LUDNOSCI W SKRÓCIE: CO TRZEBA WIEDZIEC

Spis Ludnosci 2020 zbliza sie milowymi krokami!

Page Last Revised - August 16, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header