U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


Wpływaj na kształt przyszłości swojej rodziny

Wpływaj na kształt przyszłości swojej rodziny

Download or Print

.pdf Wpływaj na kształt przyszłości swojej rodziny. [<1.0 MB]
Wyjaśnia, jak ważny jest udział w Spisie Ludności 2020 i policzenie w nim wszystkich domowników.
Page Last Revised - October 8, 2021
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header